Månadens problem, april 2012

April, vårmånad. Gå ut och sola näsan, det är nyttigt. Men det också nyttigt att motionera hjärnan, för såväl ung som gammal. Lös månadens problem! Många skickar in lösningar på alla tre problemen, vilket vi naturligtvis tycker är roligt. Försök du också!

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

Ladda ner april månads problem som pdf …

Skicka in lösningar

Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

Skicka era bidrag …

eller

Nämnaren/NCM

Göteborgs universitet

Box 160

405 30 Göteborg

Innehåll: LR