Månadens problem, april 2009

Problem 1

Greta promenerar längs stigen från vänster till höger. När stigen delar sig måste hon välja den ena stigen. Hon vänder inte och går tillbaka. Längs stigen hittar hon lappar med bokstäver på. Dem plockar hon upp och lägger i sin korg. Vilka bokstäver kan hon få i korgen?


Problem 2

Fyra pojkar köpte en present till sin far. Ett av barnen gömde presenten. Modern frågade dem vem som hade gömt presenten. De fyra pojkarna kom med följande påståenden:
Alfred: ”Det var inte jag! ”
Benjamin: ”Det var inte jag! ”
Christian: ”Det var Daniel! ”
Daniel: ”Det var Benjamin! ”
Precis en av pojkarna lurades. Vem hade gömt presenten?


Problem 3

Om man vet att log(√2005 +√1995 )=n,
vilket värde har då log(√2005 – √1995 )?

A: n – 1 B: 1 – n C: 1n D: n + 1 E: Omöjligt att avgöra


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD