Månadens problem, april 2011

Problem 1

Sex tal står skrivna på korten här intill. Vilket är det minsta tal man kan bilda genom att lägga korten efter varandra?


Problem 2

Boris är född 1 januari 2002 och han är 1 år och 1 dag äldre än Irina. Vilken dag föddes Irina?


Problem 3

Talen 1, 4, 9, 16, 25 etc kallas jämna kvadrater. Hur många procent av de tio tusen första positiva heltalen 1, 2, 3, … , 9999, 10 000 är jämna kvadrater?

problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD