Månadens problem, januari 2016

Gott nytt år!
För att klara problem 1 behöver man framför allt kunna veckodagarnas namn. Problem 2 nu och problem 2 i november ser ganska lika ut men deras lösningsmetoder är olika. Allmänna metoder att lösa problem 3 är ganska jobbiga men ett särskilt förhållande mellan sträckornas längder möjliggör här en enkel lösning.

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

Ladda ner januari månads problem som pdf …Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag …
eller
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

problemen …

lösningarna …

Innehåll: LR