Svar och lösningar, mars 2014

  Lösningar av problemen har kommit från:

  Sture Sjöstedt

  Elever i årskurs 5 i Kompassenskolan

  Daniel Eriksson på Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg

  Albert och Vladimir i årskurs 6 på Lillgårdsskolan i Linköping

  Ronja W. i klass 4c

  Cissi med klass 5A på Lindåsskolan

  Vera P. 5a Lilla Adolf Fredrik skola , Stockholm

  Elsa M. i klass 4d på Djupadalsskolan i Malmö (lärare: Carin Bergdahl)

  Ladda ner lösningarna som pdf …


  Svaret: Parallellltrapetsar med alla vinklar (mellan intilligande sidor) större än 60° samt vinklar mellan baser och diagonaler lika med 30°.

  Innehåll: LR