Månadens problem, november 2007

Problem 1Hur stor del av figuren är blå?


Problem 2

Hur många timmar är en halv tredjedel av ett kvarts dygn?


Problem 3

Om både a och b är tal större än 1, vilken av följande kvoter är störst?


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD