Göran Emanuelsson-stipendiet

För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar.

 

Stipendiet delas ut vid den årliga konferensen för lärarutbildare i matematik (LUMA), där stipendiater också förväntas presentera sina arbeten. Sammanfattande artiklar kan komma att publiceras i Nämnaren eller NOMAD.

Stipendiet ger möjlighet att delta i påföljande matematikbiennal med konferensavgift inklusive omkostnader upp till 5000 kr betalda.

Nominerade arbeten bedöms utifrån en sammanvägning av följande kriterier:

  • Relevans. I vilken utsträckning har resultaten betydelse när det gäller intresse för och utveckling av undervisning och lärande i matematik?
  • Originalitet Innehåller arbetet frågeställningar, perspektiv, resultat eller argument som inte tidigare är kända eller nya kreativa och engagerande sätt att se på välkända frågor?
  • Noggrannhet och precision Hur tydlig är framställningen och hur precis, övertygande och transparent är argumentationen? Är metoderna som används, väl valda, väl genomförda och väl beskrivna? I vilken utsträckning är arbetet med hjälp av referenser insatt i ett relevant och lämpligt sammanhang?
  • Validitet I vilken grad kan man lita på att de resultat som presenteras i arbetet är giltiga?
  • Objektivitet Är argumentationen i arbetet objektiv?

Nominering skickas senast 1 augusti till ge-stipendiet@ncm.gu.se. Skicka med:

  1. Arbetets titel
  2. Författarens namn, epost och helst telefonnummer
  3. En länk till arbetet i fulltext (alternativt bifoga själva arbetet).

Juryn utses NCM och kommer att bestå av lärare och forskare i matematikdidaktik/matematik.

Göran Emanuelssonstipendiet kommer att delas ut vid nästa LUMA-konferens. Stipendiaters namn kommer att offentliggöras på NCM:s webbplats.

Årets vinnare

Foto från https://www.kau.se/nyheter/arofyllt-stipendium-till-tidigare-karlstadstudent

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2022

Nina Spångberg för

“Lärares frågor i matematikundervisningen – Om möjligheter till utforskande samtal”

Bild från https://ju.se/om-oss/kontakt-och-press/press/nyheter/nyhetsarkiv/2022-10-04-ju-student-prisad-for-basta-examensarbete-inom-matematikdidaktik.html

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2022

Emilia Lennartsson för

“Eye-tracking och matematik – En eye-tracking-undersökning om användandet av prioriteringsreglerna”

Vinnare genom åren

Foto från https://www.kau.se/nyheter/arofyllt-stipendium-till-tidigare-karlstadstudent

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2022

Nina Spångberg för

“Lärares frågor i matematikundervisningen – Om möjligheter till utforskande samtal”

Bild från https://ju.se/om-oss/kontakt-och-press/press/nyheter/nyhetsarkiv/2022-10-04-ju-student-prisad-for-basta-examensarbete-inom-matematikdidaktik.html

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2022

Emilia Lennartsson för

“Eye-tracking och matematik – En eye-tracking-undersökning om användandet av prioriteringsreglerna”

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2019

Mika Forss för

“Att bygga ett instrument. En instrumentell ansats till programmering som ett verktyg för problemlösning i läromedel för matematik”

Bild från https://www.facebook.com/karlstadsuniversitet/posts/10161163144240578/

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2018

Sofia Helgen för

“Programmera sig till matematik? En analys av programmeringsappars lämplighet för matematikundervisning i årskurs 1”

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2018

Daniel Vulic för

“En analys av likhetstecknets introduktion i svenska läromedel”

Bild av ekuriren.se

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2017

Gloria Olsson för

“Framgångsrik matematikundervisning: Framgångsrika matematiklärares beskrivningar av sina undervisningsstrategier”

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2016

Denice D’Arcy för

“Hur feedback på uppgiftsnivå och processnivå kan skilja elevers resonemang åt i matematik”

&

Jenny Svedbro för

“Vad erbjuds i app-djungeln?”

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2015

Oscar Andersson för examensarbetet

“Åtgärdsprogram i matematik”

&

Isabelle Anttila för examensarbetet

“Mellanstadieelevers användning av matematiskt språk”

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2014

Roheen Ashiq Hussein för examensarbetet

“Matematik i förskolan – studie bland barn kring förekomsten av prototyper hos mönster”

&

Mattias Norström och Martin Sjökvist för examensarbetet

“Om och endast om – hur bevis och bevisföring hanteras i två gymnasieläroböcker”

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2013

Anna Holmlund för examensarbetet

“Lärobokens betydelse vid lektionsplanering”

&

Janna Malmgren för examensarbetet

”Vad roligt att vi har ännu en mattebegåvning!”

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2012

Alma Gullbrand för arbetet

“Matematikundervisning genom problemlösning – En studie om lärares möjligheter att förändra sin undervisning”

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2011

Maria Flodström och Lina Johnsson för examensarbetet

“Multiplikation och taluppfattning. En läromedelsanalys av hur framställning och strukturering av multiplikation kan påverka elevers taluppfattning”

&

Tor Liljegren för examensarbetet

“Utveckling av en matematiklaboration på Vetenskapens hus. En tillämpning av gruppteori på molekylär symmetri, utvecklat en laboration i snittet mellan ämnena kemi och matematik”

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2010

Therese Vegerfors och Hanna Skagerlund för examensarbetet

“Bedömning i matematik. Förutsättningar för bedömning av matematiska kompetenser i tidiga skolår”

&

Maria Ledin Otterud och Jennie Warström för examensarbetet

“Hur många dagar har det tagit? Typ 100” En kvalitativ studie om barns matematik i förskolan.

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2009

Ulrihca Malmberg för examensarbetet

“Det var enklare att slå ihop 4 hjärnor än att tänka själv. En fallstudie om gruppdiskussionens betydelse för elevlösningar av rika matematiska problem hos elever i årskurs 8”

&

Sofie Arnell för examensarbetet

“Vi är nog för dåliga på att bemöta och hjälpa dem. En studie kring hur lärare upplever och bemöter elever med särskilda matematikförmågor”

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2008

Mikaela Thorén för examensarbetet

“Hur bibehålls elevers motivation för matematik i åk 4-6. En intervjustudie med erfarna lärare.”

&

Daniel Bokne och Olof Kristmansson för examensarbetet

“Samma ämne – olika uppgifter. En jämförande studie av matematikuppgifter i TIMSS Advanced och nationella prov.”

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Vinnare av Göran Emanuelsson-stipendiet 2007

Tomoko Helmertz för examensarbetet

“Problemlösning – En jämförelse mellan svensk och japansk undervisning”