Månadens problem, mars 2007

Problem 1

Familjen Paddlare är mamma, pappa och Benjamin. De hyrde en kanot för tre personer.På hur många olika sätt kan de sitta i kanoten?[Ecolier 2001, uppg 5]


Problem 2

Till och med när kamelen Desirée är törstig utgörs hennes vikt till 84% av vatten. När hon har druckit sig otörstig stiger vikten till 800 kg varav nu 85% är vatten.
Hur mycket väger kamelen Desirée när hon är törstig? [Cadet 2001, uppg 16]


Problem 3

En tankspridd bergsklättrare passerade en bergsrygg längs den profil som syns i figur 1. Han gick från punkt A till punkt B. Ibland tappade han saker längs vägen och blev tvungen att går tillbaka och hämta dem. Figur 2 visar hans höjdposition som funktion av tiden. Hur många gånger gick han tillbaka? [Junior 2004, uppg 20]problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD