Matematikbiennalen

Matematik – ett samtalsämne
Göteborg 2026

Kängurutävlingen

Allt du behöver veta inför årets tävling.

Månadens problem

Månadens problem finns i tre olika svårighetsgrader.

Seminarieserie

Se våra inspelade seminarier och kalender för nästa online-träff.

Ny litteratur

Uppslaget – inspiration & aktivitet God undervisning är variation av både arbetssätt och innehåll, vilket de 45 Uppslag som finns i denna bok vill inspirera till.

Dyskalkylins gåta och den tidiga aritmetikens dikotomi  Är dyskalkyli en egenskap hos barnet eller är det ett resultat av missriktad undervisning?

Tänka, resonera och räkna

Satsningen Tänka, resonera och räkna F-3 har som mål att förbättra matematik-undervisningen och matematikkunskaperna i Sverige.

Kontaktperson: peter.nystrom@ncm.gu.se

Vad kan NCM erbjuda dig?

Vad kan NCM erbjuda dig som arbetar i skolan eller dig som skolhuvudman?

Social media