Besök oss

Månadens problem

Månadens problem finns i tre olika svårighetsgrader.

Seminarieserie

Se våra inspelade seminarier och kalender för nästa online-träff.

Litteratur

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass är reviderad.

Strukturen med teman, cykler och arbetsgången inom varje cykel har gjorts tydligare.

Enstaka paraktiviteter och underlag för individuell dokumentation har lagts till.

Tänka, resonera och räkna

Satsningen Tänka, resonera och räkna F-3 har som mål att förbättra matematik-undervisningen och matematikkunskaperna i Sverige.

Kontaktperson: peter.nystrom@ncm.gu.se

Nyhetsbrev

Vill du ta del av vårt kvartalsvisa nyhetsbrev via epost?