Nämnaren

Nämnaren vill medverka till en förbättrad matematikutbildning i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och lärarutbildning genom att sprida goda exempel och relevant forskning som rör matematiklärande och matematikundervisning.

Nämnaren utkommer fyra gånger per år och vänder sig till lärare, lärarutbildare, lärarstuderande, forskare och andra som berörs av matematikutbildning i sin verksamhet.

Historik

Nämnaren började utkomma 1974 som kontaktorgan mellan lärarutbildare i matematik. Publikationen blev omedelbart efterfrågad och redan första utgivningsåret erbjöds skolor att abonnera. Sedan 1999 är Nämnaren en permanent verksamhet och NCM har som ett av sina huvudmål att trygga dess existens. Nämnaren har en oberoende ställning med nära kontakter med lärare, lärarutbildare och forskare i matematikdidaktik och matematik såväl nationellt som internationellt.

Nämnaren på nätet, NpN

Varje nummer av Nämnaren kompletteras med information om innehållet på webben, som kompletta litteraturlistor, klickbara länkar, arbetsblad för utskrift, fördjupande texter et cetera. Uppslaget och Problemavdelningen läggs ut samtidigt som ett nytt nummer kommer ut. Övriga artiklar finns sökbara i artikelregistret ett år efter utgivning. Det går också att fulltextsöka i pdf:erna.

Nämnaren i kompetensutveckling

Artiklar i Nämnaren kan fungera som underlag för kollegial kompetensutveckling. Det allra enklaste sättet är när någon läser och delar en intressant artikel med nära anknytning till en pågående diskussion i lärarlaget. För de som funderar på att organisera Nämnarenläsning över tid finns en beprövad modell i Skellefteå.

Läs mer >>

Annonsera i Nämnaren

Tidskriften Nämnaren är en oberoende pedagogisk tidskrift av och för matematiklärare. Den innehåller allt från artiklar och krönikor till lektionsuppslag och problemlösningsavdelningar för att stärka etablerade och blivande lärare som undervisar i matematik från förskoleklass till lärarutbildning. Nämnaren välkomnar annonser av relevans för matematiklärare på alla utbildningsstadier.

Målgrupp: Lärare och andra intresserade av matematikutbildning
Utgivare: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM
Upplaga: 3 000
Utgivningstakt: Fyra nummer per år
Format: S5

Annonspriser

Helsida: 10 000 kr
Halvsida liggande: 5 000 kr
Halvsida stående: 5 000 kr
Kvartssida: 2 500 kr

Vid intresse av annonsering, kontakta Ann-Charlotte Forslund
ann-charlotte.forslund@ncm.gu.se
031-786 6985

Nämnarens annonspolicy

Annonser i tidskriften Nämnaren ska ha ett informations- och/eller nyhetsvärde för våra läsare och
ha en naturlig koppling till den verksamhet som bedrivs inom Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, där Nämnaren är en del av verksamheten

Annonsering avser den tryckta versionen av tidskriften Nämnaren och får maximalt utgöra 4 sidor
av det totala sidantalet som är 64 per nummer.

Nämnarens läsare ska aldrig behöva känna någon tvekan kring vad som är annonsering och vad som
är redaktionellt material. Textreklam får förekomma men ska alltid vara tydligt märkt som annons
eller sponsrat innehåll.

Allt införande sker enligt sedvanlig pressetik. Nämnaren har en fri och obunden hållning till annonsörer och deras produkter. Inskränkningar i rätten att annonsera:

  • Annonsering ska ske enligt svenska lagar och författningar.
  • Ansvarig utgivare förbehåller sig att ensam ha rätten att besluta om vilken annonsering som accepteras och också vilken som avvisas.
  • All annonsering som är sexistiskt, rasistiskt, etniskt, religiöst eller sexuellt diskriminerande förbehåller vi oss rätten att avvisa.
  • Annonsering för tobak och alkohol är ej tillåten.
  • Politiska partier och organisationer som saknar en uttalad demokratisk grundsyn och human människosyn nekas att annonsera.

Beställ Nämnaren

Prenumerera på Nämnaren som utkommer med fyra nummer per år.

Beställ via: bestallning.ncm.gu.se

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström