Månadens problem, januari 2008

Problem 1

Josef bor vid en gata där husen är numrerade från 1 till 24. Varje hus har en brevlåda med husets nummer på. Hur många tvåor finns det på brevlådorna längs Josefs gata?


Problem 2

Ett bi rör sig genom kupans celler enligt en bestämd regel.
Till vilken cell, A–E, flyttar sig biet härnäst?Problem 3

Motsatta sidor på en tärning har alltid 7 ögon tillsammans. En tärning rullas så som figuren visar. I startläget har den tre ögon uppåt. Hur många ögon kommer upp i slutläget?problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD