Svar och lösningar, november 2008

Problem 1

Prickarna på en tärning sitter på ett bestämt sätt. På sidan mitt emot 1 finns 6, mitt emot 2 finns 5 och mitt emot 3 finns 4. Om du lägger ihop prickarna på de sidor som är mitt emot varandra får du 7, alltid. Annars är det en ”fusktärning”.En tärning ligger på ett rutigt bräde som på bilden. På ovansidan fi nns 3 prickar. Vi rullar tärningen genom att vicka den längs en kant i taget. Åt vilket håll den ska rulla ser du på pilen.
Hur många ögon kommer vi att se på tärningens ovansida när den ligger på den ruta som har *?

A: 5 B: 4 C: 3 D: 1 E: 6

Lösning
Alternativ B, alltså 4.


Problem 2

På Sköldpaddsön råder ett underligt väder: på måndagar och onsdagar regnar det alltid, på lördagar är det dimmigt och alla andra dagar skiner solen. En grupp turister planerar en
44 dagars semester på Sköldpaddsön. På vilken veckodag ska de påbörja sin semester på ön om de vill ha så många soliga dagar som möjligt?

A: måndag B: tisdag C: onsdag D: torsdag E: fredag

Lösning
Alternativ D.
44 dagar är 6 veckor plus två dagar. Torsdag och fredag är två soliga dagar.


Problem 3

Peter har ett lås med en tresiffrig kod. Han har glömt koden men han minns att de tre siffrorna är olika. Han minns också att om man dividerar den andra siffran med den tredje siffran och multiplicerar svaret med sig självt, så får man den första siffran. Hur många kombinationer måste Peter prova för att säkert knäcka koden?

A: 1 B: 2 C: 3 D: 4 E: 8

Lösning
Alternativ D.
Den första siffran måste vara 4 eller 9. (Talet 1 kan vi inte få med dessa villkor.)
Möjligheter att pröva är 421, 463, 931 och 962.


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD