Svar och lösningar, februari 2009

Skicka in era lösningar!

Lösningar till månadens problem kommer från klass 6a på Hovshagaskolan i Växjö samt Maja Ali, Lina Elané, Sherdil Selo, Nathaniel Tamakloe, Erik Olsson, Shayla Nguyen, Andreas Alden, Inesa Velic och Yakup Soylu på Rörsjöskolan, klass 5a, i Malmö. Titta gärna på lösningen av uppgift 2 och diskutera i klassen!

Problem 1

Daniela har kubiska klossar. De är alla lika stora. Hon har lagt ner några av klossarna i en kubisk låda så som du ser på bilden. Hur många fler klossar kan hon få ner i sin låda?

Lösning
17 st.
I bottenlagret får 3 klossar plats, i nästa lager 6 och överst 8 klossar, eller totalt får 27 klossar plats och 10 stycken ligger redan i lådan.


Problem 2

Lajka och hennes husse är på hunduppvisning. Från punkt A till punkt O går en rak bana. Den är 24 m lång. Lajka springer i snön från A till B. Sen springer hon vidare till C, D, E, F osv ända till punkten O. Tillsammans med banan bildar hennes spår kvadrater. Hur långt springer Lajka?

Lösning
72 m.
Lajka springer utefter tre sidor i varje kvadrat och alltså en sträcka som är tre gånger längre än AO.


Problem 3

En hund är bunden med ett 10 meter långt rep vid hörnet av ett hus. Vad är omkretsen på det område dit hunden kan nå?

Lösning
20π.
Områdets omkrets är ¾· 2 · 10π + &frac14 · 2 · 6π + &frac14 · 2 · 4π = 20π.


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD