Svar och lösningar, februari 2023

Vi tackar:

Olivia Liu, IES, 4b, Lund
Emil Rijo Jayasingh Malar, Kärrdalsskolan, Göteborg
Södra Råtorpsskolan, åk 1, Karlstad
Casper & Ludvig åk 5, Europaporten, Malmö
Leona & Stina, Colin & Allie, Kyrkebyskolan, 6C, Arvika

som har skickat in svar och lösningar på minst ett av problemen.


Rätt svar: 18 getter

Casper, Europaporten, Malmö har följande lösning:


Rätt svar: 1234Luuap4321

Alternativ C uppfyller alla villkor: siffror på de tre sista platserna; alla bokstäver i Paul finns med, Luap; och högst tre versaler, ett L.
De andra alternativen uppfyller inte villkoren:
Alternativ A har fyra versaler, alternativ B, D och E har inte siffror på alla de tre sista platserna.


Rätt svar: 105 prickar

Emil Rijo Jayasingh Malar har skickt in följande lösning:

Om någon saknar sitt namn på listan hör gärna av er till manadens_problem@ncm.gu.se så rättar vi till det.