Abonnemang

(Information in English below)
Samtliga artiklar i NOMAD publiceras elektroniskt på nätet som pdf-filer. 

Open access publicering från 2024

Med start år 2024 är samtliga artiklar publicerade i NOMAD helt fria att laddas ner från ncm.gu.se. Abonnemangen upphör därmed.

Redaktionen hoppas att ni vill fortsätta att följa den matematikdidaktiska forskningen i Norden och att den nya helt fria publiceringen skall bli en uppskattad utveckling av tidskriften.

Bästa hälsningar

NOMADs redaktion

English

All articles in NOMAD are published electronically on the web, as pdf-files. 

Open access publication from 2024

Starting in 2024 all articles in NOMAD are published with open access at ncm.gu.se. All subscriptions will cease.

The Editors hope you will continue to follow the mathematics education research in the Nordic region and that the open access on-line publishing will be appreciated.

Best wishes, the Editors.Innehåll: Johan Häggström