Abonnemang

(Information in English below)
Samtliga artiklar i NOMAD publiceras elektroniskt på nätet som pdf-filer. 

Open access publicering från 2024

Med start från nr. 1, 2024 är samtliga artiklar publicerade i NOMAD helt fria att laddas ner från ncm.gu.se. Abonnemangen upphör därmed.

Informationen nedan gäller fram till 31 december, 2023.

Förutom de två senaste årgångarna är artiklar fria att laddas ner i fulltext. De två senaste årgångarna är endast tillgängliga för abonnenter (med ett personligt login) eller om man har sin institutions ip-adressområde registrerat hos oss. Abonnemang inklusive e-NOMAD ger tillträde till samtliga publicerade artiklar.

Redaktionen hoppas att ni vill fortsätta att följa den matematikdidaktiska forskningen i Norden och att e-NOMAD skall bli en uppskattad utveckling av tidskriften.

Bästa hälsningar

NOMADs redaktion

English

All articles in NOMAD are published electronically on the web, as pdf-files. 

Open access publication from 2024

Starting with no. 1, 2024 all articles in NOMAD will be published with open access at ncm.gu.se. All subscriptions will cease.

The informationen below is valid to December 31, 2023.

Except for the two most recent volumes articles are given open access. The two most recent volumes are open only to subscribers (with a personal login) or if your institution’s IP addresses are registred with us. Subscribtions with e-NOMAD included give access to all published articles.

Best wishes, the Editors.


Innehåll: Johan Häggström