Månadens problem, mars 2008

Problem 1

Fem kamrater placerade ut sina badlakan på stranden så att det blev en stor kvadrat. Anna och Bodil har lika stora kvadratiska badlakan, som vardera har omkretsen 480 cm. Cilla, Doris och Elsa har rektangulära badlakan som alla är lika stora. Vilken är omkretsen på Elsas badlakan?


Problem 2

En grupp vänner ska köpa en present tillsammans. Om var och en av dem bidrar med 140 kr
så fattas det 40 kr. Men om var och en istället ger 160 kr så blir det 60 över. Hur mycket ska var
och en betala för att det precis ska räcka till presenten?


Problem 3

En kvadrat med arean 125 cm&sup2 har delats in i fem delar, fyra kvadrater och ett L-format område som på bilden. Alla har samma area. Hur lång är den korta sidan, x, på det L-formade området?

A) 1 cm B) 1,2 cm C) 2((√5)-2) cm D) 3((√5)-1) cm E) 5((√5) -2) cm


problemen …

lösningarna …

Innehåll: UD