Svar och lösningar, maj 2008

Skicka in era lösningar!

Problem 1

På bordet ligger det papperstrianglar och pappersrektanglar utspridda. De ligger inte kant emot kant och inte på varandra. Tillsammans har de 17 hörn. Hur många trianglar ligger det på bordet?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Lösning
C.


Problem 2

Hur lång är den stora kvadratens sida, märkt med ” x ”?

Lösning
Den ena kvadraten har måtten 9 cm x 9 cm och de två lika rektanglarna är 2 cm x 9 cm. Den stora kvadratens sida blir då 11 cm.


Problem 3

Hur många olika kvadrater finns det som har ett av sina hörn i punkten (−1, −1) och minst en av koordinataxlarna som symmetriaxel?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Lösning
D.
En symmetriaxel längs diagonalen ger två fall och en symmetriaxel parallell med en sida ger tre fall.


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD