Svar och lösningar, oktober 2022

Vi tackar:

Khadija Almohamad, Selma Olsson Gómez, Danh Hien Doan, Max Lindh, Elliot Agard, Bengt Twum, Elisa Tabari, Lisa Andersson Antolovic, Adian Nadhem Karim, Astrid Haglund och Wilgot Månsson, Tågaborgsskolan, åk 5, Helsingborg
Cornelia Törnqvist, 5E, Internationella Engelska skolan, Täby
Afnan Amer, 4G, Internationella Engelska skolan, Täby
Evelina, 5A, Internationella Engelska skolan, Täby
Cristina Ostafiev, 5F, Internationella Engelska Skolan Täby
Fredrik Xu, 6E, Internationella Engelska Skolan Täby
Sofia Feng, 4A, Internationella Engelska Skolan Täby
Carl Janson, 6A, Jensen grundskola, Sickla
Adnan Ashour, Sölvesborg
Emil Ruo, åk 5, Kärrdalskolan, Göteborg
Vilma Rikkinen, Åsagårdsskola, Åsa

som har skickat in svar och lösningar på minst ett av problemen.

Rätt svar: Bild 4. Diagonaler delar rektanglar i lika stora delar. I bild 1,2 3, och 5 har varje mörkt område ett motsvarande lika stort vitt område, och omvänt.

Rätt svar: 20 cm

Khadija Almohamad och Selma Olsson Gómez lösning på problem 2:

Rätt svar: 10 m2

Carl Jansons lösning på problem 3: