Svar och lösningar, september 2011

Denna månad har vi fått lösningar från Milad Javadi i Solna.

Svar: ABB
Arket är från början vänt så att det kan föras i ritmaskinen, A. Maskinen ritar en horisontell linje. Därefter använder vi vridmaskinen, B, för att vrida arket 90° och eftersom den bara vrider 45° i taget så måste den användas 2 gånger.
Vi vet egentligen inte vad maskin B gör. Vrider den medurs eller moturs, 45° eller 135° eller kanske flera varv och lite till? Det måste i alla fall vara en vridning på ett udda tal gånger 45°. Användning av vridningsmaskinen 2 gånger ger dubbelt så stor vridning, alltså samma udda tal gånger 90°.


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: LR