Dialoger om problemlösning, DPL

Dialoger om problemlösning var en artikelserie i Nämnaren 1998–2009 vars syfte var att ge lärare matematiska problem att arbeta med och samtala kring tillsammans med kollegor. Vårt förslag är att i Matematiklyftets anda arbeta med DPL med enskild läsning följt av kollegial diskussion.

DPL 40: Tre principer och fyra tankevanor
DPL 39: Geometri
DPL 38: Heureka!
DPL 37: Tre problem
DPL 36: Lagtävling
DPL 35: Djurkalkyl
DPL 34: Aha!
DPL 33: Vad är problemlösning?
DPL 32: Konsten att generalisera
DPL 31: Geometri – en del av vår kultur
DPL 30: Kapten Oxensvans
DPL 29: Utmanande problem med procedurer
DPL 28: Klassiska problem
DPL 27: Problem för nyfikna
DPL 26: Professorns inbjudan
DPL 25: Spara och återanvänd
DPL 24: Osannolika systrar och opassande lekar
DPL 23: Demokratisk modellering
DPL 22: Problemlösning på bred front
DPL 21: Behagliga och ljuvliga problem
DPL 20: Julkrypto
DPL 19: Matematik – ett pluggämne?
DPL 18: Tankeäventyr i Underlandet
DPL 17: Rikedomen finns i betraktarens öga
DPL 16: Situationer och frågor
DPL 15: Osäker säkerhet eller säker osäkerhet
DPL 14: Laborativ problemlösning
DPL 13: För trettonde gången
DPL 12: En fråga för alla!
DPL 11: Problem med portkoden?
DPL 10: Öppna problem
DPL 9: Chokladkakeproblemet igen – igen!
DPL 8: Chokladkakeproblemet, igen…
DPL 7: Problem som utmanar
DPL 6: Jogging i mentala landskap
DPL 5: Problemlösningslycka
DPL 4: Från SMaLs sommarkurs
DPL 3: Tankar kring broproblemet
DPL 2: En tågresa
DPL 1: Problemlösare i gemenskap