Månadens problem, maj 2012

Maj! Sommaren är snart här. Men för den sakens skull bör vi inte tappa stinget. Fortsätt oförtrutet att lösa månadens problem! Många skickar in lösningar på alla tre problemen, vilket vi naturligtvis tycker är roligt. Men om du lyckas med ett eller två så skicka lösningen till oss i alla fall!

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

Ladda ner maj månads problem som pdf …

Skicka in lösningar

Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

Skicka era bidrag …

eller

Nämnaren/NCM

Göteborgs universitet

Box 160

405 30 Göteborg

Innehåll: LR