Månadens problem, november 2021

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_nov_21
Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av december 2021!
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag via mail… (Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem november 2021.)
eller till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg