Svar och lösningar, september 2016

Vi tackar:
Vendela Sandell, klass 9, Musikugglan och Vendelas pappa som har hjälpt till med problem 3

Tage Johansson, klass 5B, Hagaskolan, Dalsed

Klass 5, Levene skola, Vara kommun

Åk 5 och 6, Hedvig Eleonora skola, Stockholm

David Mihic, klass 4a, Gårdstensskolan, Angered och Davids mamma som har hjälpt till med problem 3

Douglas Oredsson, klass 5, Markaryds skola, Markaryd

Lösning på problem 1

Svar: 147 sekunder


Samtliga lösningar konstaterar att när klockan visar 20:00:00 har alla siffror ändrats. Sedan finns det flera sätt att beräkna antal sekunder mellan de två tidpunkterna.

19:57:33 + 27 sekunder = 19:58:00

19:58:00 + 120 sekunder = 20:00:00
Lösning på problem 2

Svar: 50 minuter


Klockan visar 21:06.

Douglas skriver: 20:16 till 21:16 = 60 min − 10 min = 50 min

Eleverna på Hedvig Eleonora resonerar så här

20:16 → 21:00 = 44 min

21:00 → 21:06 = 6 min

44 min + 6 min = 50 min

20:16 + 50 min = 21:06Lösning på problem 3

Svar: 4√3 cm

Här räcker det inte med att rita och mäta. Några av de inskickade lösningarna svarar 6 cm efter mätningar. Rätt svar har Vendela och David kommit fram till efter hjälp av pappa respektive mamma.

Davids mamma använder Pythagoras sats och proportionerna mellan sidorna i halva liksidiga trianglar:
Innehåll: LT och SG