Månadens problem, november 2006

Svar och lösningar till november månads problem …

Problem 1

Figurerna föreställer talen 2, 3 och 4 med sina spegelbilder. Hur ska nästa figur se ut? [Ecolier 2006, uppg 4]


Problem 2

En digitalklocka visar timmar (två siffror) och minuter (två siffror). Hur många gånger mellan en minut över midnatt (00:01) och en minut i midnatt (23:59) visar klockan en tid som blir densamma om den läses baklänges (t ex 15:51)? [Cadet 2005, uppg 6]


Problem 3

Arean av det skuggade området i figuren är 2π. Hur lång är sträckan AB? [Student 2005, uppg 21]


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD