Svar och lösningar, mars 2020

Vi tackar

Douglas Oredsson, Åk 8, Markaryd

som har skickat in lösningar på två av problemen.Rätt svar: 56 cm2

Vi väljer att visa Douglas svar:

Rätt svar: 12

Rätt svar: