Svar och lösningar, sep 2009

Problem 1

Bettan tycker om att räkna ut siffersumman på sin digitala klocka.Till exempel, när klockan visar 21.17 får hon summan 11. Vilken är den största summa hon kan få?

Lösning
24.
Den största summan får Bettan när både timtalet och minuttalet har störst siffersumma, dvs när klockan visar 19.59, siffersumma
24. När klockan är som mest, 23.59 är siffersumman endast 19.


Problem 2

Ta två av talen 1, 2, 3, 4 och 5 och lägg ihop dem. Hur många olika summor kan du få, om du gör det på alla möjliga sätt.

Lösning
7 st.
Skriv upp alla tänkbara summor och
stryk de som är lika:
1 + 2 = 3; 1 + 3 = 4; 1 + 4 = 5; 1 + 5 = 6; 2 + 5 = 7; 3 + 5 = 8; 4 + 5 = 9


Problem 3

Rita ut fyra sträckor på ett papper och räkna antalet skärningspunkter. Vilket högsta antal är det möjligt att få?
Lösning

För att få största antal skärningspunkter: Börja med två sträckor som skär varandra. Den tredje måste skära båda för att få maximalt antal. Det finns då tre skärningspunkter. Den fjärde sträckan måste skära alla tre och det största antalet skärningspunkter är sex.


ArrayInnehåll: UD