UppslagetPå mittenuppslaget i varje nummer av Nämnaren publiceras en – mer eller mindre – konkret lektionsidé. Många gånger kompletteras Uppslaget med en artikel i numret eller med extramaterial som arbetsblad på Nämnaren på nätet.

2024
Nr 1 Miniräknaren – ett hjälpmedel för att lära matematik
Nr 2 Arbeta vidare med Känguruproblem

2023
Nr 1 Blockmodellen
Nr 2 Talkör i helklass
Nr 3 Knäck koden
Nr 4 Utveckla klassens talkörer

2022
Nr 1 Flervalsuppgifter i helklass
Nr 2 Matematiska urtavlor
Nr 3 Talföljder
Nr 4 Jalusimetoden för multiplikation

2021
Nr 1 Ett problem med två lösningar – lika rätta men med olika resultat
Nr 2 SCHACK MATTE
Nr 3 Mattemagi från delbarhet
Nr 4 En ska bort

2020
Nr 1 Upptäck olika kägelsnitt med laser
Nr 2 Modellering av smittspridning
Nr 3 Smittspridning för tidiga skolår
Nr 4 Geometri och mönster i Scratch

2019
Nr 1 En halv kubikmeter
Nr 2 Robusta och mjuka konstruktioner i dynamisk geometri
Nr 3 Skalenliga leksaker?
Nr 4 Tre gånger cirkel

2018
Nr 1 Donkarna
Nr 2 Analog programmering med en boll
Nr 3 Tangerande cirklar
Nr 4 Växande rektanglar

2017
Nr 1 Möblera en 2:a
Nr 2 Grubblor
Nr 3 Gångerparabeln
Nr 4 Lotteriet

2016
Nr 1 Uppgiftens potential – kombinatorik
Nr 2 Uttryck omkrets och area algebraiskt
Nr 3 Sannolika flaskor
Nr 4 IKT-strävor

2015
Nr 1 Miniräknare och Russin
Nr 2 Vad beror det på?
Nr 3 Taldiamanter
Nr 4 Dubbelt och hälften

2014
Nr 1 Vad berättar grafen?
Nr 2 Position
Nr 3 Karta & skala med fritids
Nr 4 Parallella och rätvinkliga linjer

2013
Nr 1 Hur rund är en kvadrat?
Nr 2 Tal kors och tvärs
Nr 3 Två konstiga klockor
Nr 4 Stjärnor för stora och små

2012
Nr 1 Procent i vardagen
Nr 2 Algebra-sudoku
Nr 3 Mått – förr och nu
Nr 4 Problemlösning och möbeldesign

2011
Nr 1 Smarta handdukar
Nr 2 Grodhopp
Nr 3 Att arbeta med skala
Nr 4 Lek med tärningar

2010
Nr 1 X-kuber
Nr 2 På parkeringsplatsen
Nr 3 Bilmärken – ellipser och vinklar
Nr 4 Tyck till om trianglar

2009
Nr 1 Jämförelse av kroppar
Nr 2 Kalendern
Nr 3 Matematiska pärlband
Nr 4 Groddar

2008
Nr 1 Utmaningar med ett A4-papper
Nr 2 För ovanlighetens skull
Nr 3 Laborera med rektanglar
Nr 4 Tankeläsaren

2007
Nr 1 Talpyramider
Nr 2 Arbeta vidare!
Nr 3 Kärleksbrevet
Nr 4 Magiska kvadrater

2006
Nr 2 Bygg en fågelholk
Nr 3 Karnevalen i Lund
Nr 4 Area – omkrets

2005
Nr 1 Matematik är gott
Nr 2 Friidrottsspelet
Nr 3 Matematik invikt i papperslådor
Nr 4 Rektanglar och kvadrater

2004
Nr 1 Sommarlovscykling
Nr 2 Visualisering i tysthet
Nr 3 Upptäcka och bevisa
Nr 4 Så här räknar vi i kemi

2003
Nr 1 Hyperkuber
Nr 2 Korttrick och algebra (Rättelse)
Nr 3 Tänk, vik och se
Nr 4 Brottas med matematik

2002
Nr 1 Hur högt är huset?
Nr 2 Olika figurer – samma area
Nr 3 Taluppfattning
Nr 4 Matematik steg för steg

2001
Nr 1 Mönster med stickor
Nr 2 Svarta lådan
Nr 3 Undersökning med snöre och rep
Nr 4 Gör en krypteringssnurra


Tidigare publicerade Uppslag finner du i Nämnarens artikelregister