Månadens problem, maj 2010

Problem 1

Det finns fem hus utefter varandra på Färgvägen: ett blått, ett grönt, ett gult, ett rosa och ett rött. Husen är numrerade från 1 till 5 som på bilden.

• Det blå och det gula huset har jämna nummer.
• Det röda huset har bara det blå huset som granne.
• Det blå huset ligger mellan det gröna och det röda.

Vilken färg har huset med nummer 3?


Problem 2

Kalle har skrivit ner ett tiosiffrigt tal. Om man lägger ihop alla siffrorna i detta tal får man 9. Vad får man om man multiplicerar ihop alla siffrorna i detta tal?


Problem 3

Ett visst år var det fler torsdagar än tisdagar. Vilka dagar fanns det flest av under året därpå? Inget av de två åren var ett skottår.


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD