Svar och lösningar, april 2007

Problem 1

John lägger ett mönster av stickor. På bilden syns hur John har lagt en, två och tre våningar.Hur många stickor behöver han för att lägga 4 våningar?

Svar: För varje större figur ökar antalet stickor som behövs i nedersta våningen med 3. Det behövs alltså 11 stickor till för det fjärde huset.Problem 2

Robert paketerade blå och röda leksakskängurur, med högst tio i varje låda. Om han hade 178 kängurur av den ena färgen och 121 av den andra, hur många lådor skulle han behöva för att packa ner dem alla utan att blanda färgerna?

Svar: Robert stoppar 10 av en färg i varje låda. Till de blå kängururna behövs 18 lådor och till de röda 13 dvs. totalt 31 lådor.


Problem 3

Figuren visar graferna för funktionerna f och g. Vilken likhet gäller för alla x?

Svar: C.problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD