Svar och lösningar, feb 2014

    Lösningar av problemen har kommit från:

    Vi har fått lösningar från Vera P. i 5a Lilla Adolf Fredrik skola Stockholm och från Marcus Carnahan Rekarnegymnasiet, Eskilstuna El- och energiprogrammet (EE13).

    Ladda ner lösningarna som pdf …


    För hela lösningen, se “Ladda ner lösningarna som pdf …” ovan.

    Innehåll: LR