Skriv för  Publicera i Nämnaren

– Har du ett särskilt intresse för ett visst centralt innehåll i matematikkursplanen?
– Har du utvecklat din undervisning med särskilt fokus på en viss förmåga?
– Har du en elevgrupp som skiljer sig från andra grupper du har haft?
– Har du ändrat i din undervisning så att hinder istället har blivit möjligheter?
– Använder du en aktivitet som funkar ovanligt bra?

Om du svarar ja på en eller flera av frågorna hoppas vi att du vill skriva och berätta om din undervisning i Nämnaren!

Nämnaren är en populärvetenskaplig tidskrift. Med det menar vi att innehållet ska vara sakligt och korrekt men att författaren inte behöver följa de normer som vanligen följs för hur en vetenskaplig artikel bör skrivas. Huvudsaken är att det som kan vara värdefullt för en matematiklärare kommer fram. Finns det referenser så skrivs de fram med författares namn och/eller skriftens namn. Rutan som återfinns i slutet av många artiklar har rubriken Litteratur och är i första hand tänkt som förslag på artiklar och böcker som vi tror att den som läst en artikel med intresse också kan vara intresserad av. Som ett komplement till detta finns alltid möjlighet att fylla på med en mer omfattande litteraturlista på Nämnaren på nätet.

Normal omfattning på en Nämnarenartikel är 4–8 sidor. En vanlig A4-sida skriven med exempelvis Times 12 punkter och normalt radavstånd brukar resultera i ungefär en sida i numret. Vill du hellre räkna ord kan du sikta på 500 ord per sida.

Som ett komplement till artiklar finns Sagt & gjort. Där vill vi ge utrymme för idéer som är klassrumsnära och beprövade i den egna undervisningen. Om du sagt eller gjort något som lyckades bra i klassrummet, varför inte föra ut det till kollegor i andra skolor? Kanske har du en startaktivitet eller en förklaring som visar sig hålla år efter år. Är det en mer omfattande aktivitet passar den ofta bättre som ett Uppslag. Problemavdelningen står oftast redaktionen eller någon i dess närhet för, men det hindrar inte att du skickar in förslag på antingen en hel problemavdelning med ett särskilt tema eller bara bra problem som vi kan få använda. För den som vill dela med sig av egna tankar om matematikundervisning, och kanske få igång ett erfarenhetsutbyte eller en diskussion, finns vinjetten Lärartankar.

Vad är intressant?

Vi är intresserade av allt som berör matematiklärares yrkesutövning, från färdigskrivna artiklar till lösa idéer värda att utveckla. Det gör att tiden från ax till limpa kan variera stort från en text till annan. Ibland kommer ett bidrag med i det nummer som redaktionen för tillfället färdigställer, i andra fall tar det både ett år och längre innan en idé har förfinats till tryckfärdig text.

Bilder

Illustrationer är, förutom trevliga för ögat, något som kan berika en artikeltext. Elever i arbete, deras dokumentation eller det arbetsmaterial du använt dig av: fotografera och skicka med. Tänk på att skaffa tillstånd från de personer som syns med ansikte. Det hjälper vi gärna till med om så önskas. Vår bildredaktör tar hand om inkomna bilder, så lägg inte tid på att beskära eller spara i smått format. Obehandlade, stora bilder är det bästa vi kan få.

Olika skolformer

På grund av sin omfattning är det naturligt att en stor del av Nämnaren har ett innehåll som i första hand berör grund- och gymnasieskolan, men vi vill även att andra skolformer kommer till tals och visar på de möjligheter och hinder som finns. Vi söker därför lärare som vill berätta om sin vardag i särskolans olika skolformer, i vuxenutbildningens olika delar, i sameskola och specialskolor, svenska skolor i utlandet. Och du som beforskat något som matematiklärare borde få ta del av, kontakta oss. Redaktionen bistår med översättning och popularisering av texter efter behov.

Manusstopp

Tiderna för manusstopp ska ses som riktlinjer. Ofta finns ett överskott av material som gör att vi väljer artiklar som exempelvis passar samman till miniteman och vi strävar alltid efter en så stor bredd som möjligt i varje nummer. Därför kan en artikel både flyttas framåt till senare nummer eller snabbt bearbetas för att fylla en lucka i aktuellt nummer.

Årligt återkommande manusstopp är
Nummer 1: vecka 50
Nummer 2: vecka 10
Nummer 3: vecka 20
Nummer 4: vecka 40

– Välkommen med ditt manus!
// Redaktionen

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström