Kängurutävlingen

Kängurutävlingen

Anmälan

Anmälan till 2023 års Kängurutävling är öppen mellan 31 januari och 12 mars.

Språkversioner förutom svenska
Engelskspråkiga originalversioner av uppgifterna kommer att finnas för alla Känguruklasser förutom Milou.
Vi har tyvärr inte resurser att tillhandahålla uppgifter för några andra språk.
Hit skickas direkt en bekräftelse! Glöm inte att kontrollera din spam-brevlåda!
Annars måste du anmäla dig igen!
Sending

Tävlingsstart

Tävlingen startar den 16 mars, och kan genomföras när som helst under veckan.

Poster

Skriv gärna ut vår Poster – Kängurutävlingen och häng upp i klassrummet!

Tävlingsklasser

Milou för förskoleklass – årskurs 2
Ecolier för årskurs 3 – 4
Benjamin för årskurs 5 – 7
Cadet för årskurs 8 – 9 och gymnasiets kurs 1
Junior för gymnasiets kurs 2 – 3
Student för gymnasiets kurs 4 – 5

Rättningsstöd

Diplom

Dina elever har just genomfört Kängurutävlingen. Vi har förberett följande diplom i A4-format för utskrift:

Resultat

Tidigare känguruproblem att arbeta vidare med

Vi har sparat tävlingsmaterial, facit och rättningsstöd från från alla tidigare Kängurutävlingar.

Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner.

Frågor

Vad är kängurutävlingen?

Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. Verksamheten startade i Frankrike 1994, med 500 000 deltagare. Året därpå deltog 7 länder, nu deltar elever i över 60 länder. Sverige deltog första gången 1999, med klassen Benjamin. Kängurun – Matematikens hopp har initierats i Sverige av SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning. Den genomförs numer av NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning.

Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. I mars genomförs tävlingen, då årets problem presenteras. Det finns många elever som tycker att det är roligt att tävla och det finns mycket duktiga elever som sällan får visa vad de egentligen kan som här har en chans att visa det. Tävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet. Men tävlingsdelen är endast en del av helheten. Tanken är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner.

Problemurvalet är inte gjort så att det finns någon koppling till kravnivåer eller så att Kängurun ska spegla vad elever i olika åldrar borde kunna. Det är alltså inte ett prov utan ett utbud av intressanta problem för vidare arbete.

Hur går tävlingen till?

Kängurutävlingen genomförs alltid tredje torsdagen i mars. Ibland passar den dagen dåligt, speciellt här där vi ofta har studiedagar då. Då kan ni välja dagen efter eller första bästa dag i veckan därpå. Men, ni får inte genomföra tävlingen tidigare. Alla på skolan behöver inte göra den samtidigt, även om det naturligtvis ger lite extra glans åt den.

För närvarande finns klasserna Milou, för F – åk 2, Ecolier, för åk 3 – 4, Benjamin för åk 5 – 7, Cadet för åk 8 – 9 och kurs 1, Junior för kurs 2 – 3 och Student för kurs 4 – 5.

Tävlingen består av 18-24 problem, indelade i tre grupper 3, 4 och 5-poängsproblem. Till varje problem finns fem svarsalternativ att välja mellan där endast ett är riktigt. Eleverna behöver alltså inte prestera lösningar, vilket brukar uppskattas av många.

Eleverna arbetar enskilt. Miniräknare får inte användas. Problemen är inte av räknekaraktär utan handlar mer om matematiska idéer och begrepp.

Tävlingen ska genomföras vid ett tillfälle. Tävlingstiden är 60 min för alla. För Milou finns ingen fast tidsgräns, det enda kravet är att tävlingen genomförs vid ett tillfälle. Det är för lite tid för att eleverna ska hinna lösa alla problem på vanligt sätt, så träna gärna i förväg på hur de kan använda givna svarsalternativ.

Vem får vara med?

Kängurun vänder sig till alla! Alla i klassen måste visserligen inte vara med, men vi rekommenderar det starkt, av flera skäl. Dels är det viktigt för att alla ska kunna känna sig delaktiga när klassen sen arbetar vidare med problemen, vilket är en huvudpoäng med Kängurun. Dels för att om eleverna får välja finns risken att sådana som skulle kunna klara en hel del problem ändå avstår (oftare flickor och elever som tror att de är “dåliga i matte”).
Sen behöver ni inte göra någon stor sak av hur många poäng var och en får – om det inte är positiva överraskningar. Varje år får vi engagerade berättelser om elever som lyckats långt över förväntan och elever som vanligtvis tycker intensivt illa om matematik, men konstaterar att “Kängurmatte var ju kul”.

Men det är viktigt att tala om att det inte är ett prov, att eleverna troligen inte hinner allt och att en del problem är ganska svåra.

Vad kostar det att vara med?

Det kostar ingenting att vara med. Vi skickar ut allt material som pdf-dokument, på måndagen före tävlingsdagen. Det är viktigt att den som anmäler uppger en fungerande e-postadress, helst en skoladress eller motsvarande. Hotmail och liknande fungerar inte så bra vet vi av erfarenhet.

Vad händer efter tävlingen

Så snart dina elever genomfört tävlingen anmäler du hur många som deltagit. Då får du tillgång till facit. När du rättat redovisar du resultatet på en speciell sida på nätet. Därefter får du tillgång till förslag på hur ni kan arbeta vidare med problemen. För det är minst lika viktigt att ni sedan diskuterar lösningar och undersöker problemen ordentligt. I det arbetet finns inga begränsningar, då rekommenderar vi både samarbete, diskussioner och gott om tid.

Nominering till Mikael Passare-stipendiet

Elever som genomför kängurutävlingen på korrekt sätt kan nomineras av sin lärare för Mikael Passare-stipendiet

Klassens resultat måste vara inrapporterade (åtminstone redovisning A).

Nomineringsblankett (.doc)

Kontakt

Ulrica Dahlberg

Genvägar
    Add a header to begin generating the table of contents