Månadens problem, september 2007

Problem 1

Det ligger fem kort på bordet. De ligger så här:Det gäller att få korten ordnade 1, 2, 3, 4, 5. Varje gång måste man låta två kort byta plats med varandra.
Hur många omgångar behövs?


Problem 2

Du har ett stort antal byggblock som alla har längden 1 dm, bredden 2 dm och höjden 3 dm.Hur många sådana block går det minst åt för att bygga en kub?


Problem 3

På bilden är förhållandet mellan cirkelsektorns radie och den inskrivna cirkelns radie 3:1.Då är förhållandet mellan deras areor

A) 3:2 B) 4:3 C) 5:3 D) 6:5 E) 5:4


problemen …
Array
lösningarna …
Array

Innehåll: UD