Månadens problem

Välkommen till månadens problem! Här presenteras tre problem av olika svårighetsgrad för olika åldrar. Problemen är oftast hämtade från Kängurutävlingen. Lösningar och kommentarer publiceras följande månad.

Problemen i Kängurutävlingen har alternativsvar att välja mellan. Här har vi valt att ta bort alternativen utom i de fall då de är väsentliga för lösningen på något sätt.

Problem och lösningar för 2018

Problem och lösningar före 2018

Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni har löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen.

Tala om ifall du inte vill att ditt (eller en elevs) namn ska publiceras, berätta gärna också om du är lärare eller elev.

Skicka lösningarna till:
manadens_problem@ncm.gu.se
eller
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg


Innehåll: Lena Trygg
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!