Månadens problem

Månadens problem presenterar tre Känguruproblem av olika svårighetsgrad för olika åldrar.

Nya Månadens problem publiceras i början av januari, februari, mars, april, september, oktober och november. Lösningar och kommentarer publiceras i mitten av följande månad. Under maj–augusti finns tre sommarproblem och i december kommer istället Nämnarens adventskalender.

Problemen i Kängurutävlingen har alternativsvar att välja mellan. I Månadens problem är alternativen borttagna utom i de fall då de på något sätt är väsentliga för lösningen.

Problem och lösningar

Problem och lösningar före 2018

Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni har löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen.

Tala om ifall du inte vill att ditt (eller en elevs) namn ska publiceras, berätta gärna också om du är lärare eller elev.

Skicka lösningarna till:
manadens_problem@ncm.gu.se
eller
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Innehåll: Lena Nilsson

NCM:s och Nämnarens webbplats