Diamantdiagnoserna

Vi på NCM har fått möjlighet att publicera Diamantdiagnoserna på vår webbplats. Skolverket har valt att ta bort materialet på sin webbplats då många av de kringhörande texterna syftar till gamla kursplaner. Vi har fått tillåtelse att ta över detta material och börjar med att publicera alla diagnoser med tillhörande facit och didaktiska kommentarer. Det finns också många andra texter som kommer att publiceras efterhand som rör undervisning kring innehållet. Materialet är reviderat av några av de forskare som tog fram materialet från början.  

Resultatblankett

Tills vi lägger upp texterna kring diagnoserna finner du filerna som tidigare låg på Skolverket här: diamantdiagnoserna.zip

OmrådenDelområdenDiagnoserDiagnosFacit och kommentarer
Aritmetik
Förberedande aritmetik
AF Förberedande aritmetik AF facit
AG1 Additioner och subtraktioner, talområdet 1–9AG1 diagnosAG1 facit
AG2 Additioner och subtraktioner, talområdet 10–19, utan tiotalsövergångAG2 diagnosAG2 facit
AG3 Additioner och subtraktioner, talområdet 10–19AG3 diagnosAG3 facit
Grundläggande aritmetik
AG4 Additioner och subtraktioner, talområdet 20–99AG4 diagnosAG4 facit
AG5 Räknesättens innebörd, addition och subtraktionAG5 diagnosAG5 facit
AG6 MultiplikationstabellenAG6 diagnosAG6 facit
AG7 Generaliserad multiplikationstabellAG7 diagnosAG7 facit
AG8 DivisionstabellAG8 diagnosAG8 facit
AG9 Räknesättens innebörd, multiplikation och divisionAG9 diagnosAG9 facit
Aritmetik, skriftlig räkning
AS1 Skriftlig additionAS1 diagnosAS1 facit
AS2 Skriftlig subtraktionAS2 diagnosAS2 facit
AS3 Addition och subtraktion, textuppgifterAS3 diagnosAS3 facit
AS4 Skriftlig multiplikationAS4 diagnosAS4 facit
AS5 Skriftlig divisionAS5 diagnosAS5 facit
AS6 Multiplikation och division, textuppgifterAS6 diagnosAS6 facit
AS7 Skriftlig multiplikation, flersiffriga faktorerAS7 diagnosAS7 facit
AS8 Skriftlig division, tvåsiffrig nämnareAS8 diagnosAS8 facit
AS9 Skriftlig addition och subtraktion, tal i decimalformAS9 diagnosAS9 facit
AS10 Skriftlig multiplikation, tal i decimalformAS10 diagnosAS10 facit
AS11 Skriftlig division, tal i decimalformAS11 diagnosAS11 facit
Aritmetik, utvidgad
AUn1 Negativa tal, taluppfattningAUn1 diagnosAUn1 facit
AUn2 Negativa tal, addition och subtraktionAUn2 diagnosAUn2 facit
AUn3 Negativa tal, multiplikation och divisionAUn3 diagnosAUn3 facit
AUn4 Negativa talAUn4 diagnosAUn4 facit
AUp1 Potenser, grundläggandeAUp1 diagnosAUp1 facit
AUp2 Potenslagar 1AUp2 diagnosAUp2 facit
AUp3 Potenslagar 2AUp3 diagnosAUp3 facit
AUp4 KvadratrötterAUp4 diagnosAUp4 facit
AUp5 Potenser och kvadratrötterAUp5 diagnosAUp5 facit
Rationella tal
Rationella tal Bråk
RB1 En del av en helRB1 diagnosRB1 facit
RB2 Flera delar av en helRB2 diagnosRB2 facit
RB3 Del av ett antalRB3 diagnosRB3 facit
RB4 Bråk som talRB4 diagnosRB4 facit
RB5 Taluppfattning av bråkRB5 diagnosRB5 facit
RB6 Addition och subtraktion av tal i bråkformRB6 diagnosRB6 facit
RB7 Multiplikation och division av tal i bråkformRB7 diagnosRB7 facit
Decimaltal
RD1 Tal i decimalformRD1 diagnosRD1 facit
RD2 Taluppfattning av decimaltal, addition och subtraktionRD2 diagnosRD2 facit
RD3 Taluppfattning av decimaltal, multiplikation och divisionRD3 diagnosRD3 facit
RD4 Huvudräkning med tal i decimalform, addition och subtraktionRD4 diagnosRD4 facit
RD5 Huvudräkning med tal i decimalform, multiplikation och divisionRD5 diagnosRD5 facit
RD6 NärmevärdenRD6 diagnosRD6 facit
Proportionalitet och procent
RP1 Grundläggande proportionalitetRP1 diagnosRP1 facit
RP2 Proportionalitet i grafformRP2 diagnosRP2 facit
RP3 Grundläggande procenträkningRP3 diagnosRP3 facit
RP4 ProcenträkningRP4 diagnosRP4 facit
RP5 Procent, problemlösningRP5 diagnosRP5 facit
RP6 FörändringsfaktorRP6 diagnosRP6 facit
RP7 RäntaRP7 diagnosRP7 facit
Talmönster och Algebra
Talföljder och talmönster
TA t1 Talföljder 1TAt1 diagnosTAt1 facit
TA t2 Talföljder 2TAt2 diagnosTAt2 facit
TA t3 Talmönster 1TAt3 diagnosTAt3 facit
TA t4 Talmönster 2TAt4 diagnosTAt4 facit
TA t5 Geometriska mönsterTAt5 diagnosTAt5 facit
Algebraiska uttryck
TA u1 Enkla uttryckTAu1 diagnosTAu1 facit
TA u2 Uttrycks värdeTAu2 diagnosTAu2 facit
TA u3 Förenkling av uttryckTAu3 diagnosTAu3 facit
TA u4 Multiplikation av binomTAu4 diagnosTAu4 facit
TA u5 Förenkling av rationella uttryckTAu5 diagnosTAu5 facit
Ekvationer
TA e1 Enkla ekvationerTAe1 diagnosTAe1 facit
TA e2 EkvationerTAe2 diagnosTAe2 facit
TA e3 Ekvationer, rationella talTAe3 diagnosTAe3 facit
TA e4 Ekvationer med och utan lösningarTAe4 diagnosTAe4 facit
TA e5 OlikheterTAe5 diagnosTAe5 facit
TA e6 AndragradsekvationerTAe6 diagnosTAe6 facit
TA e7 Ekvationssystem, algebraisktTAe7 diagnosTAe7 facit
Koordinatsystem och grafer
TA g1 KoordinatsystemTAg1 diagnosTAg1 facit
TA g2 Räta linjenTAg2 diagnosTAg2 facit
TA g3 Räta linjens ekvationTAg3 diagnosTAg3 facit
TA g4 Ekvationssystem grafisktTAg4 diagnosTAg4 facit
Mätning
Förberedande mätning och geometri
MGF Förberedande mätning och geometriMGF diagnosMGF facit
Mätning av längd
MLä1 Grundläggande mätning, längdMLä1 diagnosMLä1 facit
MLä2 Mätning, omkretsMLä2 diagnosMLä2 facit
MLä3 Enhetsbyte, längdMLä3 diagnosMLä3 facit
MLä4 Mätning, cirkelnMLä4 diagnosMLä4 facit
Mätning av massa
MMa1 Grundläggande mätning, massaMMa1 diagnosMMa1 facit
MMa2 Enhetsbyte, massaMMa2 diagnosMMa2 facit
Mätning av tid
MTi1 Analog tidMTi1 diagnosMTi1 facit
MTi2 Tidsdifferens, analog tidMTi2 diagnosMTi2 facit
MTi3 Från analog till digital tidMTi3 diagnosMTi3 facit
MTi4 Delar av sekundMTi4 diagnosMTi4 facit
MTi5 Tidsdifferens, dagar m.m.MTi5 diagnosMTi5 facit
Mätning av area
MAr1 Grundläggande mätning, areaMAr1 diagnosMAr1 facit
MAr2 Enhetsbyte, areaMAr2 diagnosMAr2 facit
MAr3 Enkel areaberäkningMAr3 diagnosMAr3 facit
MAr4 AreaberäkningMAr4 diagnosMAr4 facit
MAr5 Enkel begränsningsareaMAr5 diagnosMAr5 facit
MAr6 Cirkelområdets areaMAr6 diagnosMAr6 facit
MAr7 BegränsningsareaMAr7 diagnosMAr7 facit
Mätning av volym
MVo1 Grundläggande mätning, volymMVo1 diagnosMVo1 facit
MVo2 Volym i vardagenMVo2 diagnosMVo2 facit
MVo3 Enhetsbyte, volym 1MVo3 diagnosMVo3 facit
MVo4 Enkel volymberäkningMVo4 diagnosMVo4 facit
MVo5 Volymberäkning 1MVo5 diagnosMVo5 facit
MVo6 Volymberäkning 2MVo6 diagnosMVo6 facit
MVo7 Enhetsbyte volym 2MVo7 diagnosMVo7 facit
Geometri
Geometriska former
GFo1 Grundläggande symmetriGFo1 diagnosGFo1 facit
GFo2 AvbildningGFo2 diagnosGFo2 facit
GFo3 Plana figurerGFo3 diagnosGFo3 facit
GFo4 KropparGFo4 diagnosGFo4 facit
GFo5 Likformighet begreppGFo5 diagnosGFo5 facit
GFo6 Likformighet beräkningGFo6 diagnosGFo6 facit
GFo7 Pythagoras satsGFo7 diagnosGFo7 facit
GFo8 Geometrisk konstruktionGFo8 diagnosGFo8 facit
Skala
GSk1 Avbildning och perspektivGSk1 diagnosGSk1 facit
GSk2 Förstoring och förminskningGSk2 diagnosGSk2 facit
GSk3 Avläsa kartor och ritningarGSk3 diagnosGSk3 facit
GSk4 Längd-, Area- och VolymskalaGSk4 diagnosGSk4 facit
Vinklar
GVi1 VinklarGVi1 diagnosGVi1 facit
GVi2 Vinklar, sambandGVi2 diagnosGVi2 facit
GVi3 Vinklar, problemlösningGVi3 diagnosGVi3 facit
Sannolikhet och Statistik
Sannolikhet
SAF Förberedande sannolikhetSAF diagnosSAF facit
SA1 Grundläggande kombinatorikSA1 diagnosSA1 facit
SA2 KombinatorikSA2 diagnosSA2 facit
SA3 Grundläggande sannolikhetSA3 diagnosSA3 facit
SA4 Experimentell sannolikhetSA4 diagnosSA4 facit
SA5 SannolikhetSA5 diagnosSA5 facit
Statistik
STF Förberedande statistikSTF diagnosSTF facit
STd1 TabellerSTd1 diagnosSTd1 facit
STd2 StapeldiagramSTd2 diagnosSTd2 facit
STd3 StolpdiagramSTd3 diagnosSTd3 facit
STd4 CirkeldiagramSTd4 diagnosSTd4 facit
STd5 LinjediagramSTd5 diagnosSTd5 facit
STd6 HistogramSTd6 diagnosSTd6 facit
Lägesmått
STl1 Grundläggande lägesmåttSTI1 diagnosSTI1 facit
STl2 LägesmåttSTI2 diagnosSTI2 facit