Månadens problem före 2018

Lista med Problem och lösningar från 2018 och framåt.