Webbsidor i kategorin Kängurun

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Kängurusidor sorterade i fallande datumordning

 • Kängurutävlingen 2024 2024-01-10
  Kängurutävlingen 2024 Årets problem för nedladdning Kängurutävlingen 2024: Problem (Vi skickar lösenordet till de låsta sidorna i samma mail som tävlingsutskicket) Deltagarrapport Kängurutävlingen 2024: Deltagarrapport (Vi skickar lösenordet till de låsta sidorna i samma mail som tävlingsutskicket) När du och dina elever är klara med tävlingen, gå till deltagarrapporten och meddela oss hur många som deltog. Från den rapporten skickas direkt en länk ...
 • Kängurutävlingens statistik 2023 2023-06-01
  Kängurutävlingen Statistik 2023 Milou Ecolier Benjamin Cadet Junior Student
 • Kängururesultat 2023 2023-05-23
  Innehållsförteckning Tävlingsresultat Milou Max-poäng är 56. Ecolier  Max-poäng är 96. Benjamin  Max-poäng är 96. Cadet  Max-poäng är 96. Junior  Max-poäng är 96. Student  Max-poäng är 96.
 • Kängurun – Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2023-05-03
  Allt material från Kängurutävlingen får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Längre ned finns tabellen för Cadet, Junior och Student. Ctrl-klicka eller höger-klicka på ...
 • Kängururesultat 2022 2022-05-18
  Vi publicerar efterhand de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Varför saknas mina bästa elevers resultat? Vi publicerar endast de data som anges av läraren i Bästa resultat och i kontaktuppgifterna. Vi har tyvärr inga resurser att gå igenom de enskilda elevernas resultat och heller inte pdf-dokument där den ursprungliga formateringen inte har behållits. Skulle du sakna något ...
 • Kängururesultat 2021 2021-06-07
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Några tävlingsklasser redovisas inte pga för få deltagare. Skulle du sakna något resultat eller kan komplettera informationen om vissa elever, hör av dig till oss! Tävlingsresultat Max-poäng är 96 förutom Milou åk 2 där det är 62 poäng.
 • Webbsidor i kategorin Kängurun 2020-09-28
  Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord. Kängurusidor sorterade i fallande datumordning
 • Kängururesultat 2020 2020-08-31
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat eller kan komplettera informationen om vissa elever, hör av dig till oss! Tävlingsresultat Max-poäng är 96 förutom Milou åk 2 Cadet åk 9 Cadet åk 8 Benjamin åk 7 Benjamin åk 6 Benjamin åk 5 Ecolier åk 4 Ecolier åk 3 Milou åk 2 (max 62 p)
 • Kängururesultat 2019 2019-05-20
  Nu finns de bästa resultaten i årets kängurutävling tillgängliga. I år deltog drygt 100 000 elever från förskoleklass till gymnasiets kurs 5. Vi vill passa på att tacka alla elever och lärare för fina insatser i årets kängurutävling! Välkomna tillbaks nästa år! Kängurukommittén Årets resultat för Milou åk 2. Årets resultat i övriga känguruklasser.
 • Kängurutävlingens resultat 2019 – Milou 2019-05-20
  Följande elever i åk 2 hade alla rätt i kängurutävlingen! Här hittar du övriga känguruklassers resultat. Stort grattis till alla er och era lärare från oss! Tillbaks till kängurusidan.
 • Kängurutävlingens resultat 2019 – ej Milou 2019-05-20
  Följande elever hade de allra bästa resulaten i årets kängurutävling! Här finns resultaten för Milou redovisade. Stort grattis till alla er och era lärare från oss! Tillbaks till kängurusidan.
 • Kängurutävlingens rättningsstöd 2019-03-12
  Kängurutävlingens rättningsstöd Rättningen av Kängurutävlingen görs enklast med vårt rättningsstöd, ett kalkylblad i MS Excel. Läraren eller någon annan i skolans personal tex en lärarassistent eller administratör skriver in varje elevs namn, eller något annat som gör att du kan identifiera dina elever och svar i kolumnerna. När alla kolumner är ifyllda sker rättningen per automatik och du ...
 • Kängurustatistik för Milou 2018 2018-06-26
  Statistik för övriga känguruklassers resultat 2018.
 • Kängurun 2018 – statistik 2018-06-04
  Statistiken för Milou 2018 redovisas på en separat sida. Lösningsandel i % per uppgift i de olika känguruklasserna
 • Kängururesultat 2018 2018-05-15
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat eller kan komplettera informationen om vissa elever, hör av dig till oss! Statistik över lösningsfrekvens och poängfördelning. Tävlingsresultat
 • Uppgifter, lösningar och ”att arbeta vidare med” 2015 2018-02-07
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin Problem Facit, ...
 • Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2016 2018-02-07
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Arabisk ...
 • Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2017 2018-02-07
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Facit Persisk version Ecolier Problem Facit, korta lösningar Arbeta vidare med Arabisk version Engelsk version Persisk ...
 • Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas 2018-02-07
  Alla som deltar i Kängurutävlingen har fått en förfrågan om hur de uppmärksammar Kängurutävlingen på sin skola. Tack för alla bra tips! Vi har fått många svar som vi samlat här. Många påpekar att de inte tänkt ha någon form av prisutdelning för att kora bästa elev, men när de ser vilken elev det är så ...
 • Hur går Kängurutävlingen till? 2018-02-07
  Kängurutävlingen genomförs alltid tredje torsdagen i mars. Ibland passar den dagen dåligt, speciellt här där vi ofta har studiedagar då. Då kan ni välja dagen efter eller första bästa dag i veckan därpå. Men, ni får inte genomföra tävlingen tidigare. Alla på skolan behöver inte göra den samtidigt, även om det naturligtvis ger lite extra ...
 • Vad är Kängurun – Matematikens Hopp? 2018-02-07
  Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. Verksamheten startade i Frankrike 1994, med 500 000 deltagare. Året därpå deltog 7 länder, nu deltar elever i över 60 länder. Sverige deltog första gången 1999, med klassen Benjamin. Kängurun – Matematikens ...
 • Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2017 2017-05-30
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Facit Persisk version Ecolier Problem Facit, korta lösningar Arbeta vidare med Arabisk version Engelsk version Persisk ...
 • Kängururesultat 2017 2017-05-16
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Statistik över lösningsfrekvens och poängfördelning presenteras senare. Tävlingsresultat
 • Att vara proaktiv i sin matematikplanering 2017-01-16
  Åsa Öhrnell och Marie Nemhed-Gustafsson Undervisningen börjar redan i din planering. För oss innebär begreppet undervisning både planering och att utföra de lektioner vi planerar. Att planera lektioner som leder till en djupare förståelse för det som ska läras och därmed ökad måluppfyllelse för eleverna kräver en genomtänkt struktur på matematiklektionerna där vi vill lägga ...
 • Multiplikationsmodeller för förståelse av multiplikation 2017-01-12
  Kerstin Larsson Kerstin Larsson lade den 12 december 2016 fram en avhandling med titeln ”Students’ understandings of multipliction”. Ett av resultaten från hennes studie var att många elever var fast i en och samma modell: upprepad addition av lika stora grupper. Denna modell var både ett kraftfullt verktyg för eleverna att förklara hur distributiva lagen kan ...
 • Hur gick det i TIMSS och PISA? 2016-11-23
  Peter Nyström Ladda ner presentationen »»» Vid detta seminarium kommer jag att sammanfatta några av de viktigaste resultaten från PISA 2015, TIMSS 2015 och TIMSS Advanced 2015. Jag kommer också att ge min syn på den samlade bilden av dessa tre internationella jämförande studier, och reflektera över vad resultaten kan betyda och vad vi i vårt land ...
 • Utmaningar i matematikundervisningen – Hur du kan förebygga att elever får svårigheter 2016-10-19
  Madeleine Löwing Seminariet kommer att handla om frågor som: Varför det är viktigt att lära sig matematik? Varför matematik uppfattas som svårt? Vad säger forskningen om bakomliggande faktorer som kan bidra till generella matematiksvårigheter hos elever? Betydelsen av kunskapskartläggning för individanpassad undervisning? Vad är viktigt att tänka på i den grundläggande matematikundervisningen för att hjälpa elever med matematiksvårigheter? Hur kan du ...
 • Digitala resurser 2016-09-28
  Listan med digitala resurser är uppdelad i två grupper Nyanlända elever – med fokus på matematik Nyanlända elever – övergripande (inte ämnesanknutet) De digitala resurserna presenteras i alfabetisk ordning under respektive rubrik. Observera att många länkar återkommer i de listade resurserna. Saknar du någon digital resurs – som inte är kommersiell – hör gärna av dig ...
 • Team-uppgifter 2016-09-21
  Uppgift till 25 april >>Uppgift till 21 mars >> Redovisning CFL >> Uppgift till 21 februari >> Uppgift till 17 januari >> Uppgift till 22 november >> Uppgift till 18 oktober >> Uppgift till 20 september >> Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se Hämta vid behov Adobe Reader(i nytt fönster).
 • Dokument 2016-09-21
  Här samlar vi projektplaner, program, sammanfattningar, utvärderingar, planeringsunderlag etc. Projektplan >> Program 19 augusti 2016 >> Program för kurstillfälle 2–8 >> Obs! Ett något reviderat program för våren! Utvärdering kurstillfälle 1 >> Sammanställning av nulägesbeskrivningar avseende våren 2016 >> Planeringsmall För att ge så stor valfrihet som möjligt finns det ett antal planeringsunderlag att välja bland. Främsta skillnaden är vilka personalkategorier som finns ...
 • Presentationer 2016-09-21
  25 april 2017Högskolan i Borås >> Jaana Ben Maaouia Redovisningar av team-uppgift om problemlösning CFL >> Michel Bridi SPRINT >> Emma Holström & Karin Franzon 21 mars 2017 Inledning och uppföljning av team-uppgift >> Elisabeth Problemlösning – med fokus på nyanlända elever >> Karin Wallby & Madeleine 21 februari 2017 Inledning, uppföljning och Blå strävor >> Elisabeth och Lena Olika yrkesroller runt nyanlända elever Framgångar och utmaningar – STHL på ...
 • Matematik som uppfinningsverktyg – tre kardiovaskulära exempel 2016-08-17
  Torbjörn Lundh Torbjörn Lundh är biträdande professor i matematik på Chalmers och vice ordförande för European society for mathematical and theoretical biology och är nyligen hemkommen från ett år som visiting professor hos Vascular surgery vid universitetet i Stanford. Sverige har mycket stolta traditioner när det gäller innovationer och mycket av det välstånd vi tar för givet ...
 • Hungary conference september 2017 2016-06-09
  The 13th International Conference of the Mathematics Education for the Future Project in Catania, Sicily September 2015, was attended by 130 people from 22 countries. The next conference will be held NEXT YEAR at Balatonfüred, Balaton lake, Hungary from September 10-15, 2017. The conference title, Mathematics Education for the next Decade, continues our search for ...
 • Kängururesultat 2016 2016-05-11
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Statistik över lösningsfrekvens och poängfördelning presenteras senare.   Tävlingsresultat
 • Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2015 2016-05-11
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin Problem Facit, ...
 • Kängurutävlingen 2016 2016-05-11
  I år deltog ca 120 000 elever från förskoleklass till gymnasiets kurs 5 i Kängurutävlingen. En elev i åk 9 deltog i tävlingsklass Student dvs för gymnasiets kurs 4–5 och där lyckades han placera sig bland de allra bästa! Vi gratulerar också de 42 elever i alla Känguruklasser som korrekt löste alla uppgifterna! Vi vill också ...
 • Kängurun 2016 – resultat 2016-05-10
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Statistik över lösningsfrekvens och poängfördelning hittar du längre ned på denna sida. Tävlingsresultat
 • ELMA – En studie av entreprenöriellt lärande i matematik med inslag av IKT 2016-05-09
  Hanna PalmérHanna Palmér arbetar med forskning och lärarutbildning vid Linnéuniversitetet i Växjö. Seminariet kommer att handla om ett tvåårigt forskningsprojekt som finansierats av Kamprad-stiftelsen. Enligt Lgr11 ska eleverna ges förutsättningar att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Fokus i forskningsprojektet har varit hur en matematikundervisning med utgångspunkt i entreprenöriellt lärande kan se ut och vad ...
 • Privat professionell fortbildning genom sociala medier 2016-05-09
  – ämnesdidaktisk fortbildning, ”bonding” eller uppvisning? Niklas Karlsson De senaste åren har det blivit allt vanligare att lärare använder sin fritid till att i sociala medier dela erfarenheter och resurser, diskutera lektionsinnehåll, föra pedagogiska samtal, delta i skolpolitiska diskussioner m.m. Innehållet i delade resurser och pedagogiska samtal handlar ofta om hur teknologi och digitala lärresurser kan ...
 • Att lära in och lära ut taluppfattning genom iPad-spel 2016-04-03
  Ola HeleniusTillsammans med forskare och utvecklare i Torkel Klingbergs grupp har jag varit med och tagit fram en app för utveckling av taluppfattning för sexåringar. I föredraget kommer jag dels att prata lite allmänt om spel, appar och annat datorstöd och forskningen kring detta. Dessutom kommer jag att presentera den app vi arbetar med, vilka ...
 • Utbilda handledare för kollegialt lärande 2016-03-07
  Handledarutbildningen för matematiklärare och lärare inom naturvetenskap och teknik anordnas på åtta orter och pågår under läsåret 2016/17. Matematiklärare kan även gå utbildningen på webben. Anmälan görs av huvudmannen senast 18 mars. Läs vidare »»»
 • Missat Matematiklyftet? 2016-03-07
  Delta på webben läsåret 2016/17För första gången finns nu möjlighet för lärare att genomföra Matematiklyftet med handledning och kollegiala träffar på webben. Anmälan görs av huvudmannen senast 18 mars. Läs vidare »»»
 • Välkommen till Kängurutävlingen – Matematikens hopp 2016-02-24
  Kängurutävlingen genomförs i år fr o m torsdag den 17 mars t o m fredag 25 mars. Uppgifterna får inte användas tidigare än den 17 mars. Måndag 14 mars kommer alla som har gjort en anmälan att få ett e-brev med information om hur man får tillgång till problemen. I det brevet finns också det användarnamn ...
 • Kängurun på arabiska? 2016-02-16
  Vi arbetar för närvarande med att försöka kunna erbjuda tävlingsklasserna Benjamin och Cadet, ev även Ecolier, på arabiska. Problemformulären kommer att innehålla den svenska texten, tillsammans med en översättning till arabiska. Vi kan i dagsläget inte garantera framgång i detta arbete, men ambitionen är att vi ska hinna färdigt. Ni som är intresserade, håll utkik på ...
 • Nationellt prov och Kängurutävling samma dag? 2016-02-08
  Kängurutävlingens officiella tävlingsdag är alltid tredje torsdagen i mars, i år blir det den 17 mars. Det är den dag som gäller över hela världen. Ibland passar det inte alls, vissa år infaller tex skärtorsdagen då vilket är skolfri dag i vissa länder. Datumet ligger alltså bestämt centralt, och vi vet att det inte alltid ...
 • Föreläsningar – en utdöende undervisningsform? 2016-01-18
  Samuel Bengmark Ladda ner presentation »»» Samuel Bengmark är anställd vid Matematiska vetenskaper på Chalmers och Göteborgs universitet. Han brinner speciellt för lärarutbildning och är ansvarig för Chalmers kombinationsutbildning, Lärande och ledarskap, som leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen. Han är just hemkommen från University of California Berkeley där han utmanat sin egen praktik när det gäller ...
 • Att följa och förstå barns matematiska resonemang 2015-08-21
  Anna-Ida Säfström Inom ramen för mitt avhandlingsarbete utvecklade jag ett ramverk för att analysera hur matematisk kompetens uttrycks i praktiken. Under detta seminarium vill jag diskutera vilka möjligheter och begränsningar ett sådant ramverk medför, speciellt i relation till att skapa matematisk mening i barns aktiviteter.
 • Berner Lindström 2015-08-12
  Berner Lindström kommer att berätta om Fingu – a game to support children’s development of arithmetic competence: Theory, design and empirical research Aritmetikprojekt – CoDAC (Conditions and tools for Development of Arithmetic Competences) Spel på surfplatta kan utveckla den matematiska förståelsen »»» Obs att du behöver anmäla dig till respektive seminarium.
 • Särskilt begåvade elever 2015-08-12
  Stödmaterial för grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever Linda Mattson och Eva Pettersson Särskilt begåvade elever måste utmanas – det är en rättighet enligt skollagen! Men vilka är eleverna? Hur många är de? Vilka är deras specifika behov? Hur kan vi stödja dem? Hur kan vi utmana dem? Med avstamp i Skolverkets stödmaterial för ...
 • Med Liseberg som klassrum 2015-08-12
  – matematik, fysik och lärarroll Ann-Marie Pendrill Liseberg är inte bara Sveriges största skolresemål. Det kan också vara ett stort matematikklassrum, fullt av trianglar, månghörningar och stjärnor, räta linjer, cirkelbågar och parabler. I studiet av rörelse möts fysik och matematik. Krafterna på den som åker kan beräknas, modelleras, mätas, upplevas och analyseras. Lärarens roll är ...
 • Proportionella samband – Innehållets behandling och elevernas lärande 2015-08-11
  Joakim Magnusson Under seminariet beskrivs och problematiseras erfarenheter från en empirisk studie om undervisning av proportionella samband. I studien deltog tre klasser och tre lärare i årskurs 8 – 9 där tio lektioner planerades och analyserades med hjälp av den metodologiska utgångspunkten learning study och variationsteori. Fokus under seminariet riktas mot vilka aspekter av innehållet som ...
 • NCM:s seminarieserie 2014/15 2015-08-11
  Här finns möjlighet att se inspelningar av seminarier från 2014/15. Torsdag 10 sept Joakim Magnusson Proportionella samband – Innehållets behandling och elevernas lärande Se seminariet i efterhand »»» SeminariePDF Torsdag 1 okt Ann-Marie Pendrill Med Liseberg som klassrum – matematik, fysik och lärarroll SeminariePDF Torsdag 22 okt Anna-Ida Säfström Att följa och förstå barns matematiska resonemang Se seminariet i efterhand »»» SeminariePDF Torsdag 12 nov Berner Lindström Inställt pga sjukdom Torsdag 3 ...
 • Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2016 2015-06-09
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Arabisk ...
 • Kängururesultat 2015 2015-05-25
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Tävlingsresultat Ecolier maximal poäng 96 Benjamin maximal poäng 96 Cadet maximal möjlig poäng 96 Junior Maximal poäng 96 Student
 • Vad hände med skolpolitiken (och skolmatematiken) när PISA kom? 2015-03-10
  Ulf P Lundgren En beskrivning av de senaste årens skolpolitik med fokus på PISA och därvid ifrågasättande av politikers uppfattning om matematik i förhållande till aktuell produktions- och samhällsutveckling. Seminarie-pdf
 • Rektorshotell 2015-02-23
  Hotell och resekostnader bokas och bekostas av respektive deltagare. Vi har förhandlat bra specialpriser för dig som deltagare på nedan hotell. Priserna som anges är inkl. moms och frukost. Ange bokningskod som återfinns nedan för resp. hotell när ni bokar så erhåller ni vårt specialpris. Utbildningsinsats för rektorer 2016, 2-3 maj. Bokning av logi på Quality Friends, ...
 • Kunskapsöversikt: Lära och undervisa grundläggande geometri 2015-02-03
  Berit Bergius Se seminariet i efterhand »»» Vad vet vi om lärande i geometri? Vad innebär det för undervisningen? Forskningen om t ex lärande i aritmetik visar på tydlig progression och kritiska steg. Finns motsvarande för undervisning och lärande i geometri och hur ser den i så fall ut? Forskare som Piaget och van Hiele är ...
 • Att använda filosofi för att prata om vad begrepp är 2014-11-07
  Lotta Wedman Se seminariet »»» I mitt avhandlingsarbete utvecklar jag en metod för hur man kan bedöma gymnasieelevers individuella talbegrepp. Under det arbetet har jag stött på problem med synen på vad begrepp är, både inom kursplaner men också inom matematikdidaktisk forskning. Därför har den första delen av arbetet riktat in sig på att reda ut vad ...
 • Elevprestationer som funktion av lärarkunskap och lärarutbildning 2014-10-29
  I en mycket känd…Jenny Svanteson Wester Fenomenet ’illusionen av linjäritet’, kommer av att elever då de ska förstora eller förminska flerdimensionella geometriska figurer intuitivt tenderar att utgå ifrån att, om alla sidor görs dubbelt så långa, blir även arean dubbelt så stor. Huvudsyftet med min studie har varit att undersöka hur innehållets behandling i undervisningssituationer avseende ...
 • Lärande i matematik. Om resonemang och matematikuppgifters egenskaper 2014-10-22
  Yvonne Liljekvist»»» Skolportens intervju
 • Om resonemang och matematikuppgifters egenskaper 2014-10-22
  Yvonne Liljekvist Undervisning och lärande är mångdimensionellt och att finna en bästa allomfattande undervisningsmetod är därför knappast möjligt. Däremot är det viktigt att urskilja avgörande didaktiska vägval för att utveckla undervisningen. Två sådana vägval är utformningen av matematikuppgifter och av planeringsdokument. Vid seminariet kommer jag att presentera några av resultaten från min avhandling. Mitt forskningsfokus ...
 • Är vi redo att fortsätta efter Matematiklyftet? 2014-10-14
  Att skapa hållbart utvecklingsarbete Anette Jahnke Se seminariet i efterhand »»» I skolans värld har vi lyft mycket, vi lyfter just nu och kommer att lyfta – men hur når vi hållbarhet i utvecklingsarbetet? Seminariet diskuterar frågan dels utifrån forskning men också utifrån praktisk erfarenhet av genomförandet av Matematiklyftets första två år. Vad kan vi lära inför kommande ...
 • Seminarier via Internet 2014-10-14
  Teknik för att se våra direktsändningar via Internet Ladda ned VLC player från videolan.org och installera programmet. Quicktime 7 fungerar också men inte senare versioner av QuickTime. Starta VLC och välj menyn Media -> Öppna Nätverksström (File ->Open network…) Kopiera och klistra in följande adress: rtsp://129.16.132.12/ncm.sdp Se till att du inte får med något mellanslag före, i eller efter ...
 • Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större? 2014-09-30
  Jenny Svanteson Wester Fenomenet ’illusionen av linjäritet’, kommer av att elever då de ska förstora eller förminska flerdimensionella geometriska figurer intuitivt tenderar att utgå ifrån att, om alla sidor görs dubbelt så långa, blir även arean dubbelt så stor. Huvudsyftet med min studie har varit att undersöka hur innehållets behandling i undervisningssituationer avseende förstoring och förminskning ...
 • Matematiklyftet: Modul för särskola 2014-09-30
  Berit Bergius & Lena Trygg Lärare i särskolans skolformer möter elever med stor spännvidd i kognitiva förutsättningar, erfarenheter och åldrar. Matematikdidaktisk forskning visar att elever i särskolans skolformer inte lär på annat sätt, men att de behöver mer tid och mer varierade erfarenheter. Förväntningar på elevers möjligheter att lära lyfts fram och diskuteras, liksom utmaningarna att ...
 • Mathematics in the city 2014-09-30
  Cecilia Kilhamn, Susanne Frisk, Christina Skodras & Britt Holmberg Vi kommer att presentera ett förhållningssätt till matematikundervisning som vi sett i New York på skolor som arbetar med material från centrumet ”Mathematics in the city”. I detta förhållningssätt står elevernas matematiserande i fokus. Lärarens roll är att skapa förutsättningar för elever att undersöka och reflektera över ...
 • Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker 2014-09-23
  Anette Jahnke Seminarie-pdf Anette Jahnkes seminarium behandlar hennes avhandling “Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker”. Alla har vi erfarenhet av skolans matematikutbildning. Men varför är den som den är? Jag har studerat fyra olika praktiker; kursplaneskrivarens, matematikerns, lärarens och rektorns för att nå en ökad förståelse för hur den svenska skolans matematikbildning bildas. Tre av praktikerna ...
 • Välkommen till NCM:s seminarieserie! 2014-09-23
  Vt 2018 Alla seminarier är kostnadsfria. Vissa föreläsningar spelas in och kan ses i efterhand. Anmälan dig här nedanför. 29 januari Kara Imm Mathematics in the city. 26 februari Caroline Nagy Fler bråk i matematikundervisningen, en aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression. Anmälan »»» Obs att du behöver anmäla dig till respektive seminarium. Lokal NCM:s konferensrum på Vera Sandbergs Allé 5a 2 tr i Göteborg. Tid 13:00 – ...
 • Lösningsfrekvenser Junior 2014 2014-06-04
 • Lösningsfrekvenser Cadet, kurs 1, 2014 2014-06-04
 • Lösningsfrekvenser Cadet 2014 2014-06-04
 • Lösningsfrekvenser Benjamin 2014 2014-06-04
 • Lösningsfrekvenser Ecolier 2014 2014-06-04
 • Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2014 2014-05-16
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin
 • Kängururesultat 2014 2014-05-05
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Ecolier maximal poäng 72 Åk 3 72 Alfons Enell Hubbarpsskolan Tranås 72 Joel Wallgren Hålta skola Hålta 72 Henrik Valentin Igelboda skola Saltsjöbaden 72 Axel Adolfsson Hubbarpsskolan Tranås 69 Flora Lagercrantz Ösbyskolan Djursholm 69 Gustav Smidt Saltängens skola Nacka 69 Felix Johansson Ängslyckans skola Bredaryd 68 Gustav Abrahamsson Tvings skola Tving 67 Sixten Ek Johannes Petri skola Saltsjö-Boo 67 Jennifer Sahl Hemsjö Kyrkskola Alingsås 67 Olle Thimberg Solfagraskolan Huddinge 67 Marcus Hellström Kollaskolan Kungsbacka 67 Erik Nilsson Sandviksskolan Karlskoga 67 Elina Nilsson Samskolan Saltsjöbaden 67 Caijsa Kiwi Fritslaskolan Fritsla 67 Wincenty Tobis 1gelboda skola Saltsjöbaden 67 Vilgot Ottestig Johannes Petri skola Saltsjö-Boo 66 Ludvig Hildebrand Käppala ...
 • Matematiklyftet: Anmälan till utbildningen för rektorer 2014-03-05
  Är du rektor för lärare som kommer delta i Matematiklyftet 2014/15 erbjuds du en utbildning under det läsår som dina lärare deltar i Matematiklyftet. Syftet med utbildningen är att stödja och stimulera dig att som pedagogisk ledare att aktivt leda genomförandet av Matematiklyftet vid din skolenhet. Utbildningen erbjuds enbart de rektorer som inte deltog under ...
 • Att arbeta vidare efter Matematiklyftet 2014-02-25
  Under åren 2012–2016 har 8 utav 10 matematiklärare arbetat med Matematiklyftet under ett läsår. Alla dessa 37000 lärare har träffats varje vecka i kollegiala samtal kring matematikundervisning samt genomfört och analyserat lektioner. Till stöd för arbetet har det funnits ett didaktiskt material, handledare och rektorer. Men vad händer efter ett år? Hur väljer huvudmän, rektorer ...
 • Lösningsfrekvenser Benjamin 2013 2013-08-22
 • Lösningsfrekvenser Ecolier 2013 2013-08-22
 • Lösningsfrekvenser Junior 2013 2013-08-22
 • Lösningsfrekvenser Cadet 2013 2013-08-22
 • Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2013 2013-06-27
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin
 • Kängururesultat 2013 2013-05-15
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Lösningsfrekvenser Tävlingsresultat Ecolier maximal poäng 72 Åk 3 Åk 4 Benjamin maximal poäng 84 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Cadet maximalt möjliga poäng 96 Åk 8 Åk 9 Kurs 1A Kurs 1B Kurs 1C Junior Maximal poäng 96 Kurs 2, Ma B Kurs 3, Ma C Kurs 4, 5, Ma D, E 72 Olle Foucard Flogstaskolan Uppsala 72 Oscar Siberg Käppala ...
 • Matematiklyftet 2013-03-04
  Här finns information om Matematiklyftet, med två inriktningar. Dels för de som nu genomför Matematiklyftet eller som kommer att göra det, dels för de som redan har genomfört Matematiklyftet. »»» Före eller under Matematiklyftet. Information för de som nu genomför Matematiklyftet eller som kommer att göra det till hösten. »»» Efter Matematiklyftet. Information för de som redan ...
 • Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2012 2012-05-22
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin
 • Lösningsfrekvenser Student 2012 2012-05-22
 • Lösningsfrekvenser Junior 2012 2012-05-22
 • Lösningsfrekvenser Cadet 2012 2012-05-22
 • Lösningsfrekvenser Benjamin 2012 2012-05-22
 • Lösningsfrekvenser Ecolier 2012 2012-05-22
 • Kängururesultat 2012 2012-05-21
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Här finns även länkar till sidor med lösningsfrekvenser för de olika tävlingsklasserna. Tävlingsresultat Ecolier | Benjamin | Cadet | Junior | Student Lösningsfrekvenser Ecolier | Benjamin | Cadet | Junior |Student Ecolier maximal poäng 72 Åk 3 Åk 4 Benjamin maximal poäng ...
 • Framgångsrik intensivundervisning i matematik, Göteborg 2011-08-15
  Konferens 6 oktober 2011 i Göteborg Konferensen vänder sig till politiker, förvaltningschefer, rektorer, klasslärare, speciallärare / specialpedagoger och övriga personer intresserade av att utveckla undervisningen för elever i behov av särskilt stöd i matematik. Program 09.00 Registrering och kaffe 10.00 Inledning Nulägesbeskrivning av resultaten för matematikutbildning i grundskolan nationellt Internationell utblick NCM:s uppdrag och stöd till lärare och elever Motiv till varför NCM stöttar projekt ...
 • Antal deltagare 2011 2011-06-01
  Antalet redovisade deltagare i år har varit 120 280 fördelade på: Milou förskoleklass 5154 åk 1 11109 åk 2 13412 Ecolier åk 3 10560 åk 4 18163 Benjamin åk 5 14654 åk 6 16955 åk 7 11821 Cadet åk 8 8653 åk 9 6297 kurs A 1894 Junior kurs B 408 kurs C 622 Student kurs D 300 kurs E 278 Fullständiga resultat har vi fått in från Ecolier åk 3 3426 (ca 32 %) åk 4 6574 (ca 36 %) Benjamin åk 5 4700 (ca 32 %) åk 6 4918 (ca 29 %) åk 7 2991 (ca ...
 • Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning CadetGy, Junior och Student 2011 2011-06-01
 • Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning Cadet 2011 2011-06-01
 • Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning Benjamin 2011 2011-06-01
 • Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning Ecolier 2011 2011-06-01
 • Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2011 2011-05-04
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin
 • Kängururesultat 2011 2011-05-03
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Här finns även länkar till sidor med lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning för de olika tävlingsklasserna. Tävlingsresultat Ecolier | Benjamin | Cadet | Junior | Student Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning Ecolier | Benjamin | Cadet | Gymnasiets ...
 • Framgångsrik intensivundervisning i matematik, Malmö 2011-03-16
  Konferens 21 oktober 2011 i MalmöAnmälningstiden har nu gått ut och vi tar inte längre emot anmälningar. Konferensen vänder sig till politiker, förvaltningschefer, rektorer, klasslärare, speciallärare / specialpedagoger och övriga personer intresserade av att utveckla undervisningen för elever i behov av särskilt stöd i matematik. Program 09.00 Registrering och kaffe 10.00 Inledning Pågående och planerade insatser för att lyfta matematiken – nationellt ...