Utmaningar i matematikundervisningen – Hur du kan förebygga att elever får svårigheter

Madeleine Löwing

Seminariet kommer att handla om frågor som:
Varför det är viktigt att lära sig matematik?
Varför matematik uppfattas som svårt?
Vad säger forskningen om bakomliggande faktorer som kan bidra till generella matematiksvårigheter hos elever?
Betydelsen av kunskapskartläggning för individanpassad undervisning?
Vad är viktigt att tänka på i den grundläggande matematikundervisningen för att hjälpa elever med matematiksvårigheter?
Hur kan du göra matematiken tillgänglig för alla?