Digitala resurser

Listan med digitala resurser är uppdelad i två grupper

 • Nyanlända elever – med fokus på matematik
 • Nyanlända elever – övergripande (inte ämnesanknutet)

De digitala resurserna presenteras i alfabetisk ordning under respektive rubrik. Observera att många länkar återkommer i de listade resurserna. Saknar du någon digital resurs – som inte är kommersiell – hör gärna av dig till Lena Trygg (lena.trygg@ncm.gu.se).

Nyanlända elever – med fokus på matematik

 • Internettjänsten Matteboken
  Till att börja med täcker den arabiska utgåvan skolår 3–9, men succesivt kommer sajten att även fyllas med gymnasiekurser. När man är inne på en sida går det att växla språkversion mellan arabiska och svenska. Det är den ideella föreningen Mattecentrum som har utvecklat den arabiska utgåvan av sin gratistjänst.
  Mattecentrum >>

 • Matte på Veingeskolan
  Veingeskolan har sammanställt länkar, övningar, begreppshjälp och filmer etc – på olika språk eller på lättare svenska. Syftet är att det ska bli lättare att hitta material för alla som arbetar med nyanlända elever.
  Undervisa nyanlända >>

 • Skolverket
  Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. I Steg 2 ingår numeracitet.
  Steg 2 >>

  Steg 3 i matematik är tänkt som ett stöd för ämneslärare i matematik att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i ämnet.
  Steg 3 >>

 • Tema Modersmål
  Mattebegrepp är ett häfte, på svenska och det egna modersmålet, som innehåller översättningen av de matematiska begreppen med exempel och bilder. Utgångspunkten är centrala matematiska begrepp i grundskolan.
  Mattebegrepp >>

 • Webbmatte
  Här finns på övningar, förklaringar och instruktionsfilmer på åtta språk för åk 6–9 och på tre språk för gymnasieskolan. Tjänsten webbmatte.se är ett stödmaterial för skolämnet matematik och är framtagen av Stockholms stad.
  Webbmatte >>

Nyanlända elever – övergripande (inte ämnesanknutet)

 • Borås, Centrum för flerspråkigt lärande, CFL
  CFL är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver Borås Stads förberedelseklasser, modersmålsundervisning och studiehandledning.
  CFL >>

 • Förutsättningar för nyanlända elevers lärande – förstudie genomförd i fem svenska kommuner
  Det övergripande syftet med denna förstudie av förutsättningar för nyanlända elevers lärande i grund- och gymnasieskolan är att få en bild av organisation och genomförande, för att på bästa sätt arbeta vidare mot målet att skapa en måluppfyllande, givande och lärande skolmiljö för nyanlända elever. De kommuner som ingår i förstudie är Helsingborg, Kungsbacka, Landskrona, Söderhamn och Åstorp.
  Förstudien >>

 • Introduktionsenheten F–9 i Östra Göteborg
  Introduktionsenheten är för elever i åldern 6 till 16 år, som är nya i Sverige och ska börja skolan. Här går eleverna cirka två månader för att få sina kunskaper kartlagda innan de börjar i sin ordinarie skola.
  Introduktionsenheten >>

 • Making an impact together
  Projekt Making an Impact Together (MAIT) var en tvåårig satsning som finansierades av EU:s Integrationsfond tillsammans med några stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad. Syftet var att öka kompetensen och förbättra förutsättningarna för ett gott mottagande av nyanlända barn och ungdomar.
  MAIT >>
  Slutrapport >>

 • Migrationsverket
  Aktuell statistik om migration. Statistiken uppdateras varje månad.
  Aktuell statistik >>

 • Pedagog Malmö – Tema flerspråkighet
  Pedagog Malmö är en webbtidning. Målgruppen är pedagogisk skolpersonal i Malmö, men kan vara användbar även för intresserade i övriga Sverige. Inom Pedagog Malmö finns olika tema, bland annat Tema flerspråkighet
  Pedagog Malmö >>

 • Pedagog Stockholm
  Stockholms utbildningsförvaltnings webbplats med särskilda sidor för nyanlända.
  Nyanlända >>

 • Ronnaskolan, Södertälje
  Ronnaskolan är en F–9-skola. På skolan går 785 elever, varav 197 (25 %) är nyanlända. Information ges om hur de tar emot nya elever.
  Ronnaskolan, Södertälje >>

 • Skolverket
  Skolverket ebjuder stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar en skolgång av hög kvalitet och likvärdighet.
  Nyanlända elevers skolgång >>

 • Undervisa nyanlända – offentlig Facebookgrupp
  En offentlig Facebookgrupp, vars syfte är att dela med sig av materiel, länkar och tips att använda i undervisningen av nyanlända elever. I oktober 2016 fanns drygt 3000 medlemmar. Logga in på facebook.com och sök på Undervisa nyanlända.

 • Välkomsten Västra Frölunda
  Välkomsten Västra Frölunda är en mottagande verksamhet med introduktion för nyanlända elever i årskurs 1-9 från andra europeiska och utomeuropeiska länder.
  Välkomsten Västra Frölunda >>

LT

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.