Matematik som uppfinningsverktyg – tre kardiovaskulära exempel

Torbjörn Lundh

Torbjörn Lundh är biträdande professor i matematik på Chalmers och vice ordförande för European society for mathematical and theoretical biology och är nyligen hemkommen från ett år som visiting professor hos Vascular surgery vid universitetet i Stanford.

Sverige har mycket stolta traditioner när det gäller innovationer och mycket av det välstånd vi tar för givet har sin grund i vår framgångsrika exportindustri. Den i sin tur, är ofta är grundad på banbrytande innovationer.

Hur ser vi till att dagens barn och ungdomar får rätt träning att bli morgondagens innovatörer? Jag tänkte vi skulle diskutera denna fråga, men också se mer konkret på hur en matematisk träning kan bidra till en innovatörs verktygsarsenal genom att ge tre exempel på tvärvetenskapliga projekt i snittet mellan medicin, matematik och textilvetenskap som har resulterat i en ny bypass-design, en borttagningsbar stent och ett kompressionsbandage som ger ett förbestämt tryck.