Kängurutävlingens rättningsstöd

Kängurutävlingens rättningsstöd

Rättningen av Kängurutävlingen görs enklast med vårt rättningsstöd, ett kalkylblad i MS Excel.
Läraren eller någon annan i skolans personal tex en lärarassistent eller administratör skriver in varje elevs namn, eller något annat som gör att du kan identifiera dina elever och svar i kolumnerna.


När alla kolumner är ifyllda sker rättningen per automatik och du får direkt en resultatsammanställning där du på ett enkelt och överskådligt sett ser klassens och den enskilda elevens resultat i form av ett stapeldiagram och en siffertabell.


Du ser då vilka uppgifter eleverna klarat respektive misslyckats med samt vilka svarsalternativ eleverna valt. Det ger värdefull information för ert fortsatta arbete, speciellt när det gäller problem där många svarat fel. Att lyfta fram och diskutera de problem eleverna funnit svåra är viktigt för elevernas lärande.


I ovanstående diagram ser vi exempelvis att de flesta har svarat C på uppgift 5, där rätt svar är D. Det kan bli en intressant diskussion i klassen.

I kalkylbladet ska du sen redovisa, på särskild plats, namn och poäng på de elever som fått
”Bästa resultat” (se skärmbild 2).

Vi hoppas att underlaget ska göra det enklare att redovisa så att vi kan sammanställa information om lösningsfrekvenser och också få ytterligare information om vilka alternativ eleverna väljer när de svarar fel.