Utbilda handledare för kollegialt lärande

Handledarutbildningen för matematiklärare och lärare inom naturvetenskap och teknik anordnas på åtta orter och pågår under läsåret 2016/17. Matematiklärare kan även gå utbildningen på webben. Anmälan görs av huvudmannen senast 18 mars.

Läs vidare [Skolverket] »»»