Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker

Anette Jahnke

Seminarie-pdf

Anette Jahnkes seminarium behandlar hennes avhandling “Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker”.

Alla har vi erfarenhet av skolans matematikutbildning. Men varför är den som den är? Jag har studerat fyra olika praktiker; kursplaneskrivarens, matematikerns, lärarens och rektorns för att nå en ökad förståelse för hur den svenska skolans matematikbildning bildas. Tre av praktikerna utgör min egen yrkeserfarenhet, den fjärde – rektorns praktik, har studerats med hjälp av en grupp rektorer. Undersökning fokuserar på den praktiska kunskap som bildas när du är verksam i ett arbete. Denna kunskap kan inte tillägnas genom utbildning, och delar av den är oformulerad och “tyst”. Men vad säger den oss om vi lyssnar riktigt noga?

»»» Läs pressmeddelande Hur skapas skolans matematikbildning?

»»» Ladda ned avhandlingen (pdf)

»»» Obs att du behöver anmäla dig till seminariet.


Anette Jahnke är filosofie doktor i studier av professionspraktiker, Universitet i Nordland, Norge och fil lic. i matematik, Chalmers tekniska högskola. Hon arbetar som biträdande forskare och projektledare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet.