Om resonemang och matematikuppgifters egenskaper

Yvonne Liljekvist

Undervisning och lärande är mångdimensionellt och att finna en bästa allomfattande undervisningsmetod är därför knappast möjligt. Däremot är det viktigt att urskilja avgörande didaktiska vägval för att utveckla undervisningen. Två sådana vägval är utformningen av matematikuppgifter och av planeringsdokument. Vid seminariet kommer jag att presentera några av resultaten från min avhandling. Mitt forskningsfokus har varit att förstå mer om vilka egenskaper i matematikuppgifter som gynnar elevernas lärande. Men eftersom jag arbetat i ett mångvetenskapligt projekt kommer resultaten från delstudierna vara av olika slag: hur elever gör när de löser olika typer av matematikuppgifter; hur hjärnan aktiveras; och slutsatser från studier av innehållet i lärares planeringsdokument.

»»» Skolportens intervju

»»» Ladda ned avhandlingen (pdf)

Anmälan
»»» Obs att du behöver anmäla dig till seminariet!