Kängurun 2018 – statistik

Statistiken för Milou 2018 redovisas på en separat sida.

Lösningsandel i % per uppgift i de olika känguruklasserna