Välkommen till Kängurutävlingen – Matematikens hopp

 • Kängurutävlingen genomförs i år fr o m torsdag den 17 mars t o m fredag 25 mars. Uppgifterna får inte användas tidigare än den 17 mars.
 • Måndag 14 mars kommer alla som har gjort en anmälan att få ett e-brev med information om hur man får tillgång till problemen. I det brevet finns också det användarnamn och lösenord som behövs. Se till att spara de uppgifterna, de ska användas fler gånger.
 • Senast 12 april ska du meddela hur många elever som deltog. Det gör du på ncm.gu.se/kanguru/. Då får du rättningsunderlag i form av ett kalkylblad samtlösningar och förslag på hur ni kan arbeta vidare med problemen.
 • Sista dag för redovisning av resultaten är fredag 29 april. Resultatredovisning sker också på ncm.gu.se/kanguru/.
 • Tävlingen är individuell och eleverna får arbeta i 60 minuter. Avsikten är dock att klassen efteråt ska få arbeta vidare med problemen gemensamt.
 • Eleverna behöver ha tillgång till papper för att göra anteckningar och figurer. Linjal behövs inte. Miniräknare eller sax får inte användas, ej heller telefoner, läsplattor eller datorer.
 • Se till att alla berörda lärare får del av nödvändig lärarinformation.
 • Läs igenom problemen själv i förväg så att eventuella oklarheter kan redas ut. Besök Kängurusidan på ncm.gu.se/kanguru/ där vi publicerar eventuella rättelser och ytterligare information.
 • Kopiera materialet till alla elever. Om någon elev behöver större text går det bra att förstora vid kopieringen, figurerna är inte beroende av storlek. Kontrollera att kopiorna blir tillräckligt tydliga så att nödvändiga detaljer syns.
 • Läs tillsammans med eleverna igenom informationen på nästa sida innan de sätter igång.
 • Samla in problemformulären efter tävlingen. Problemen får inte spridas utanför klassrummet förrän efter den 29 april, men ni får gärna arbeta med problemen i klassen.

Det finns fem svarsalternativ på varje uppgift, men bara ett av dem är rätt. Vi har i år 24 uppgifter i alla tävlingsklasser förutom Milou som har 16 uppgifter. Problemen är indelade i tre olika grupper, 3-poängs, 4-poängs och 5-poängs, beroende på komplexitet. De tre delarna ska genomföras vid ett och samma tillfälle, men anordna gärna ett extra tillfälle, utom tävlan, då eleverna kan få lösa problemen utan tidsbegränsning. De flesta elever kommer troligen inte att hinna lösa alla problem under tävlingstillfället. Läs gärna mer om hur problemen är valda och ordnade i artikeln Känguru utan gränser i Nämnaren 2016:1.
Om någon elev behöver hjälp med läsningen eller med språket får du hjälpa dem med det. Vi har försökt att skriva så att det ska bli tydligt, och ibland lagt in förklaringar i texten. Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik, låt det vara vägledande.
Vi skriver också ”summan av siffrorna” och ”produkten av siffrorna” för enkelhetens skull.

Mikael Passares stipendium
Det var Mikael Passare som tog initiativ till Kängurutävlingen i Sverige. Mikael Passares minnesfond kommer också i år att dela ut stipendium till elever som har gjort goda prestationer i Kängurutävlingen. För att komma ifråga för detta stipendium måste elevernas resultat vara redovisade. Ytterligare information om detta kommer tillsammans med facit och lösningar.

Lycka till med Kängurun 2022!

e-post: kanguru@ncm.gu.se
Administrativa frågor: Ann-Charlotte Forslund tel: 031-786 6985