Vad hände med skolpolitiken (och skolmatematiken) när PISA kom?

Ulf P Lundgren

En beskrivning av de senaste årens skolpolitik med fokus på PISA och därvid ifrågasättande av politikers uppfattning om matematik i förhållande till aktuell produktions- och samhällsutveckling.

Seminarie-pdf