Presentationer

25 april 2017
Högskolan i Borås >>
Jaana Ben Maaouia

Redovisningar av team-uppgift om problemlösning
CFL >>
Michel Bridi
SPRINT >>
Emma Holström & Karin Franzon

21 mars 2017
Inledning och uppföljning av team-uppgift >>
Elisabeth

Problemlösning – med fokus på nyanlända elever >>
Karin Wallby & Madeleine

21 februari 2017
Inledning, uppföljning och Blå strävor >>
Elisabeth och Lena

Olika yrkesroller runt nyanlända elever
Framgångar och utmaningar – STHL på CFL >>
Mahdi Salimi

17 januari 2017
Inledning och uppföljning >>
Elisabeth

Geometri – med fokus på nyanlända elever >>
Madeleine

Geometri – laborativa aktiviteter >>
Lena

22 november 2016
Elev – lärare – matematik; didaktiska perspektiv på skolmatematiken >>
Ola Helenius

Steget före-undervisning >>
Elisabeth

18 oktober 2016
Matematik ur ett interkulturella perspektiv >>
Saman Abdoka
Se även Elevens bakgrund – en resurs, Nämnaren 2015:4

Rollfördelning >>
Uppföljning av inkomna synpunkter på planeringsmallen
Elisabeth

20 september 2016
Introduktion >>
Introduktion och uppföljning av team-uppgifter
Elisabeth

Planeringsunderlag >>
– vem gör vad?
Elisabeth

Aritmetik och laborativa material >>
– med fokus på nyanlända elever
Presentationen är kompletterad med bl a hänvisningar till aktiviteter och några förtydliganden.
Madeleine och Lena

19 augusti 2016
Välkommen! >>
Inledning 19 aug 2016 av Elisabeth Rystedt

Forskning om flerspråkiga klassrum – vad kan vi lära? >>
Eva Norén

Introduktion av kompetensutvecklingen – innehåll och form >>
Elisabeth

Aritmetik – med fokus på nyanlända >>
Madeleine Löwing

Kartläggnings- och diagnosmaterial >>
Madeleine

Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.