Särskilt begåvade elever


Stödmaterial för grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever

Linda Mattson och Eva Pettersson
Särskilt begåvade elever måste utmanas – det är en rättighet enligt skollagen! Men vilka är eleverna? Hur många är de? Vilka är deras specifika behov? Hur kan vi stödja dem? Hur kan vi utmana dem? Med avstamp i Skolverkets stödmaterial för att främja grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever diskuteras dessa och flera andra frågor i en interaktiv föreläsning.

»»» Obs att du behöver anmäla dig till respektive seminarium.