Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning Benjamin 2011